Profesorowie UMCS Przyjaciółmi Parków Krajobrazowych

W trakcie międzynarodowej konferencji naukowej "Potencjał przyrodniczy Polesia - ocena, wykorzystanie, ochrona" Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski wręczył honorowe odznaki Przyjaciela Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego trzem profesorom UMCS: prof. dr. hab. Marianowi Harasimiukowi, prof. dr. hab. Zdzisławowi Michalczykowi oraz prof. dr. hab. Krzysztofowi H. Wojciechowskiemu. Serdecznie gratulujemy!

Konferencja, w której komitecie honorowym znaleźli się również pracownicy UMCS, składała się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła sesji referatowej, na jaką przypadły cztery obszerne tematycznie zagadnienia:

 • Środowisko abiotyczne Polesia,
 • Różnorodność przyrodnicza chełmskich parków krajobrazowych,
 • Walory przyrodnicze i kulturowe Polesia,
 • Turystyka i edukacja.

W trakcie poszczególnych paneli pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej wygłosili szereg zajmujących wystąpień.

Druga część Konferencji miała charakter sesji terenowej, podczas której uczestnicy Konferencji gościli między innymi w Chełmskich Podziemiach Kredowych.

Patronat honorowy nad Konferencją objął Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

 

Źródło:
Marcin Kozieł
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  21 maja 2018