Podsumowanie wspólnej akcji sadzenia drzew z UMCS. Święto Drzewa 2021

W trakcie poprzedniego tygodnia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie i szkołami partnerskimi przeprowadził wspólną akcję sadzenia drzew. Podczas wydarzenia posadzono 40 dębów, które od tej pory oddziałują pozytywnie nie tylko na środowisko przyrodnicze, ale i na samego człowieka. Akcja miała na celu promowanie postaw ekologicznych wśród młodzieży. Poniżej prezentujemy relację z tego wydarzenia.

Do tegorocznych obchodów Święta Drzewa przyłączyło się 15 szkół partnerskich z Lublina i województwa lubelskiego:

 • III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 • IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
 • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach
 • I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Zamościu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiegio w Świdniku
 • Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
 • Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie
 • I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
 • 15 Zespół Szkół w Poniatowej

Dlaczego drzewa są ważne? To nasi najwięksi sojusznicy w walce ze zmianami klimatycznymi, ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla i neutralizują zanieczyszczenia powietrza. Oprócz tego mają też jeszcze inne właściwości, które są szczególnie doceniane przez mieszkańców miast: produkują tlen, redukują hałas, obniżają odczuwalną temperaturę latem i poprawiają komfort życia. Sadzenie drzew wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, który daje szansę na poprawę jakości życia przy zachowaniu bogactwa zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej.

Przyszłość zależy od nas!

Inicjatorem wydarzenia było Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS.

Fot. Szkoły partnerskie

  Aktualności

  Data dodania
  18 października 2021