Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Lublinie

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zapraszamy do zapoznania się z programem obchodów oraz obejrzenia oficjalnego spotu przygotowanego przez TVP.

Program obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Lublinie:

1 marca 2016 r.

 • 10.20 – Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944–1954 na cmentarzu przy ul. Unickiej (delegacje)
 • 10.45 – Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy parafii pw. Michała Archanioła ul. Fabryczna 19 w Lublinie
 • 11.15 – Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Narodowych Sił Zbrojnych przy Rondzie im. NSZ
 • 11.40 – Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” przy Rondzie im. Zrzeszenia WiN
 • 12.00 – Msza św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych „Żołnierzy Wyklętych” w kościele pw. Świętej Rodziny, ul. Jana Pawła II
 • 13.00 – Przejście do sali Akcji Katolickiej obok kościoła pw. Świętej Rodziny.

  Sesja historyczna: Polskie Podziemie Niepodległościowe na Lubelszczyźnie 1944–1956.

  Program:
  Prowadzenie: Jacek Welter Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie

  Sławomir Poleszak – Podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie 1944–1956
  Artur Piekarz – Jeden z wyklętych... Edward Taraszkiewicz „Żelazny” (1921–1951)
  Łukasz Pasztaleniec – Likwidacja Oddziału Adama Kusza „Garbatego”.

  Zakończenie sesji
  Rozdanie nagród laureatom konkursu „Żołnierze Wyklęci – bohaterowie niezłomni”.

  W trakcie uroczystości będzie możliwość obejrzenia wystawy „Milcząc, wołają” – przygotowanej przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.

Wydarzenia towarzyszące:

1 marca 2016 r.:

 • godz. 13.00 – Uroczyste podsumowanie etapu regionalnego V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” (Dom Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Rodziny w Lublinie, ul. Jana Pawła II 11). Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie, Gimnazjum nr 9 im. cc mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
 • godz. 18.00 – Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Plac Litewski). Organizator: ONR Brygada Lubelska
 • godz. 19.30 – występy artystów prezentujących twórczość poświęconą Żołnierzom Wyklętym: Tadek, Dawid Hallmann, Pozytywka, spotkania z weteranami (scena na Placu Zamkowym). Organizator: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

3 marca 2016 r.

Okolicznościowa sesja historyczna dla młodzieży w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego:

 • 10.00 - Otwarcie i powitanie gości: Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski
 • 10.15 - Wprowadzenie: Sławomir Poleszak (Oddział IPN w Lublinie)

Projekcja filmów o symbolicznych postaciach polskiego podziemia niepodległościowego:

  • „Orlik” – kpt. Marian Bernaciak
  • „Ostatni” – sierż. Józef Franczak
 • 11.00 - Koncert Andrzeja Kołakowskiego pt. „A kto chce być wolny, a kto chce być sługą …” Zdzisław Broński „Uskok”

W trakcie uroczystości będzie możliwość obejrzenia wystawy „Milcząc, wołają” – przygotowanej przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.


5 marca 2016 r.

 • godz. 10.00 – Uroczyste otwarcie Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie z przejściem po szlaku z przewodnikami PTTK i członkami związków kombatanckich (Plac Zamkowy). Organizator: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego i PTTK Oddział Miejski w Lublinie.

 

5–6 marca 2016 r.

 • godz. 8.30 – V Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Żołnierzy Wyklętych (strzelnica KS „Snajper”, ul. Gospodarcza 27 w Lublinie). Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół w Lublinie.

 

6 marca 2016 r. Bełżyce

godz. 10.30 – Uroczystości upamiętniające 67 rocznicę zamordowania cc mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” i sześciu jego oficerów. Organizator: Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół AK oraz WiN cc mjr. „Zapory” Zarząd Główny w Bełżycach oraz samorząd lokalny. Głównym punktem uroczystości jest otwarcie Ronda im. mjra Zapory.


 

7 marca 2016 r.

Uroczystości w rocznicę śmierci cc mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” i Jego Podkomendnych, połączone z uroczystym odsłonięciem i poświęceniem tablicy płk. Ryszarda Kuklińskiego w Kościele Garnizonowym.

 • godz. 12.00 – Msza św. w intencji „Zapory” oraz Jego Podkomendnych (Kościół Garnizonowypw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Aleje Racławickie 20). Po Mszy złożenie kwiatów pod pomnikami „Zapory” na cmentarzu przy ul. Białej oraz przy ul. Lipowej. Zwiedzanie Izby Pamięci patrona Gimnazjumnr 9 w budynku szkoły. Organizatorzy: Gimnazjum nr 9 im. cc mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora”, Zaporczycy.

 

14 marca 2016 r.

 • godz. 10.00 – Gra Miejska „Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni”, siedziba NSZZ „Solidarność”, ul. Królewska 3 Lublin. Zgłoszenia 3–4 osobowych grup - tel. 603 800 410 lub adelabe@interia.pl. Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła w Lublinie.

 

4 kwietnia 2016 r.

 • godz. 10.00 – Uroczyste podsumowanie etapu ogólnopolskiego V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” i wystawa prac plastycznych laureatów (Trybunał Koronny w Lublinie). Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie, Gimnazjum nr 9 im. cc mjr. H. Dekutowskiego „Zapory” w Lublinie.

Organizatorzy:

Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie

Partnerzy:

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Zarząd Główny
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski
Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939–1989
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lublin
Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Oddział w Lublinie
Parafia pw. Świętej Rodziny
Parafia pw. Św. Michała Archanioła
Fundacja Niepodległości
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie

 

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  1 marca 2016