"Łodzią po Wiśle w Lublinie" - replika festiwalu filmowego

Inkubator Medialno-Artytyczny,
Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”,
Wydział Politologii UMCS oraz Zakład Dziennikarstwa UMCS
przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi

mają zaszczyt zaprosić na

„Łodzią po Wiśle w Lublinie” -
Replikę XIII Festiwalu Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej

Lublin, 20-21 października 2015 r.

Inkubator Medialno-Artystyczny
ACK „CHATKA ŻAKA”
ul. Radziszewskigo 16, Lublin

Replika Festiwalu Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej „Łodzią po Wiśle w Lublinie” to prezentacja filmowych dokonań młodych twórców z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi z ostatniego roku akademickiego. Podczas repliki 13. edycji Festiwalu pokazane zostaną najciekawsze etiudy, młodych filmowców. Zaprezentowanych zostanie wiele krótkometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych, etiud operatorskich oraz animacji, których łączny czas przekroczy 500 minut. Pokazy odbywać się będą w sali widowiskowej Inkubatora Medialno-Artstycznego Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”. Przeglądowi filmów studenckich towarzyszyć będą warsztaty operatosko-medialne prowadzone przez wykładowców PWSFTViT, w studiu i pracowniach Inkubatora Medialno-Artstycznego.

Zapraszamy!

WSTĘP WOLNY!

WSTĘPNY PROGRAM FESTIWALU „ŁODZIĄ PO WIŚLE W LUBLINIE” 2015

DZIEŃ I – 20 PAŹDZIERNIKA 2015 (rezerwacja ACK 8:30-17:00)

9:00 – rozpoczęcie repliki / rozpoczęcie warsztatów montażowych
9:15 – I blok filmowy (etiudy fabularne cz. 1 ok. 127 min.)
11:20 – przerwa
11:30 – II blok filmowy (etiudy fabularne cz. 2 ok. 140 min.)
14:00 – przerwa
14:15 – III blok filmowy (etiudy dokumentalne ok. 90 min.)
15:45 – zakończenie warsztatów montażowych
16:00 – dyskusja / zakończenie pierwszego dnia repliki

DZIEŃ II – 21 PAŹDZIERNIKA (rezerwacja ACK 8:30-19:00)

10:00 – rozpoczęcie warsztatów reżyserskich
13:00 – rozpoczęcie drugiego dnia repliki
13:15 – IV blok filmowy (etiudy operatorskie ok. 90 min.)
14:45 – przerwa
15:00 – V blok filmowy (animacje ok. 60 min.)
16:00 – przerwa
16:15 – dyskusja i zakończenie repliki

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Opiekun naukowy: dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

    Aktualności

    Data dodania
    12 października 2015