Laureaci nagrody dotyczącej książek o tematyce żydowskiej

Pierwszymi laureatami Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, ustanowionej z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, za najlepszą naukową publikację w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce zostali: Joanna Nalewajko-Kulikov, Grzegorz Krzywiec i Agnieszka Żółkiewska. Gratulujemy!

W trakcie 1. edycji Nagrody wysłano 22 zgłoszenia. Kapituła - pod przewodnictwem dziekana Wydziału Historycznego UJ prof. Jana Święcha - wybrała do drugiego etapu 5 książek. Z uwagi na wysoki poziom publikacji postanowiła docenić wartość nominowanych publikacji i nagrodzić troje autorów:

 • dr hab. Joannę Nalewajko-Kulikov - nagroda główna za publikację "Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku)";
 • dr hab. Grzegorza Krzywca - druga nagroda za książkę "Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905-1914)";
 • Agnieszkę Żółkiewską - trzecia nagroda za monografię "Zerwana przeszłość. Powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej. Pomoc materialna i organizacja ze strony CKŻP".

- Można sądzić, że patroni nagrody, inicjując renesans studiów żydowskich w Polsce, marzyli o takich kontynuatorach swojego dzieła - powiedziała w laudacji prof. Monika Adamczyk-Garbowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Więcej informacji>>


Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, której wysokość wynosi 20 tys. złotych, została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth. Jej patronami są 2 wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów - prof. Józef A. Gierowski, rektor UJ w latach 1981-1987 i prof. Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Nawiązana przez nich w 1984 roku współpraca stanowiła impuls do podjęcia interdyscyplinarnych badań w zakresie judaistyki i zaowocowała ich ogromnym rozwojem.

Źródło: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  25 października 2018