Konkurs na dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora jednostki pomocniczej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu.

Kandydaci powinni posiadać:

 • co najmniej stopień naukowy doktora - tytuł profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego będą dodatkowym atutem,

 • co najmniej 5-letni staż pracy w instytucjach naukowych,

 • doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzaniu zespołem pracowników,

 • udokumentowaną biegłą znajomość języka francuskiego i dobrą znajomość języka angielskiego,

 • kontakty z francuskimi instytucjami działającymi w obszarze nauki oraz znajomość polityki naukowej Francji ze szczególnym uwzględnieniem jej priorytetów,

 • znajomość odpowiednich polskich aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Dodatkowym atutem będą również:

 • doświadczenie kandydata w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze, w tym o granty Unii Europejskiej,

 • załączenie referencji potwierdzających kompetencje zawodowe w zarządzaniu nauką oraz doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami instytucji wspierających i finansujących naukę działających w kraju i za granicą,

 • znajomość zasad systemu prawnego Francji.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: 1 września 2021 r.

Termin składania ofert: 7 lipca 2021 r. do godz. 16.15.

Szczegółowe informacje

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  14 czerwca 2021