Komunikacja rowerowa w Lublinie - relacja z debaty

W poniedziałek, 23 lutego 2015 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się kolejna Studencka Debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Planistów.

Gościem honorowym spotkania, które odbyło się pod hasłem "Komunikacja rowerowa w Lublinie" był Michał Przepiórka - Oficer Rowerowy Miasta Lublin. W spotkaniu uczestniczyli także: Pani Joanna Szeląg z Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Lublin oraz przedstawiciele organizacji Porozumienie Rowerowe i Pieszy Lublin, a ze strony Wydziału NoZiGP prof. dr hab. Marian Harasimiuk. Nie zabrakło także gości spoza UMCS. Byli to między innymi studenci z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Celem spotkania było przybliżenie jego uczestnikom wiedzy na temat komunikacji rowerowej w Lublinie oraz idei roweru miejskiego. Lublin z roku na rok konsekwentnie realizuje politykę rowerową. W 2014 r. dysponował najnowocześniejszym i drugim pod względem wielkości systemem roweru miejskiego w Polsce (po Warszawie). Sukcesywnie zwiększa się też długość ścieżek rowerowych. Pan Michał Przepiórka na wybranych przykładach dobrych praktyk w miastach europejskich starał się uzmysłowić uczestnikom poniedziałkowej debaty jak ważna jest przyjazna infrastruktura rowerowa, która sprawia, że mieszkańcy i turyści mogą bezpiecznie i wygodnie poruszać się po mieście. Na debacie został poruszony również temat projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie”, którego głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie bezobsługowej sieci stacji rowerowych. Przyczyni się to do promocji aktywnej turystyki rowerowej oraz wpłynie pozytywnie na aspekty związane z ochroną środowiska poprzez zwiększenie udziału rowerów w strukturze komunikacyjnej miasta i regionu. Uczestnicy debaty mogli również dowiedzieć się jak rozwijała się komunikacja rowerowa w Lublinie na przestrzeni trzech ostatnich lat oraz jakie priorytety obrało miasto w tworzeniu planów dotyczących jej rozwoju, np. w zakresie tworzenia spójnej sieci ścieżek rowerowych.

W trakcie dyskusji zostały poruszone bardzo istotne kwestie dotyczące ciągłości ruchu rowerowego na terenie Lublina, jego uwarunkowań oraz potrzeb wynikających z funkcjonowania różnych grup użytkowników. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi zagadnienia dotyczące tworzonej Strategii rozwoju systemu dróg rowerowych w Lublinie, badań społecznych w zakresie komunikacji rowerowej, pomysłu utworzenia zintegrowanego systemu komunikacji rowerowej pomiędzy uczelniami lubelskimi, edukacji rowerowej oraz współpracy studentów z grupą Porozumienie Rowerowe, zajmującą się działaniem na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Lublinie, zarówno w kwestii budowy dobrej infrastruktury, jak i prowadzenia kampanii społecznych i edukacyjnych. Studencka debata była pełna niezwykle cennych głosów, uwag i komentarzy, które z pewnością przyczynią się do uczynienia z Lublina miasta bardziej przyjaznego dla rowerzystów oraz wzmocnią współpracę uczelni, miasta i organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Debata odbywa się pod patronatem: JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.

Patronem medialnym Studenckiej Debaty jest Akademickie Radio Centrum.

Organizatorzy debaty

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    27 lutego 2015