Doktorant UMCS „nauczycielem na medal”

Miło nam poinformować, że doktorant Instytutu Filologii Polskiej UMCS, Bartłomiej Borek zajął I miejsce w powiatowym etapie organizowanego przez „Kurier Lubelski” plebiscytu „Nauczyciel na Medal” oraz II miejsce w etapie wojewódzkim w kategorii nauczyciel klas IV-VIII i gimnazjum.

Gala podsumowująca plebiscyt odbyła się 4 grudnia 2018 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Partnerami akcji są m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Nasz Uniwersytet reprezentowała Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. UMCS.

Laureat tytułu „Nauczyciel na Medal” jest doktorantem literaturoznawstwa polonistycznego, pod opieką naukową dr hab. Agaty Skały. Bartłomiej Borek prowadzi badania z zakresu literatury modernizmu. Do jego osiągnięć naukowych należy zaliczyć udział w ponad piętnastu ogólnopolskich konferencjach naukowych. Bartłomiej Borek to autor wielu artykułów drukowanych w monografiach pokonferencyjnych oraz w czasopismach punktowanych z listy MNiSW (krajowych i międzynarodowych). Publikował m.in. w „Świecie Tekstów. Roczniku Słupskim”, „Humanistyce i Przyrodoznawstwie”, „Kulturze i Wartościach”, „Studiach Gdańskich”, „Młodej Humanistyce”, „Prima Educatione”, „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education”. Jest założycielem prężnie działającego Koła Naukowego Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX UMCS.

Po zakończeniu studiów magisterskich na kierunku filologia polska (specjalność nauczycielska) Bartłomiej Borek został zatrudniony na stanowisku nauczyciela języka polskiego i wychowawcy w Szkole Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie. Od 2018 roku jest członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.

Laureatowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    5 grudnia 2018