Apel o wsparcie krwiodawstwa

Życie powoli wraca do normy, szpitale wznawiają realizację planowych zabiegów, w związku z czym zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na krew. Z niepokojem obserwujemy malejącą liczbę krwiodawców, czego następstwem są topniejące stany magazynowe krwi.

Ufając, że idea honorowego krwiodawstwa jest bliska środowisku uniwersyteckiemu, mamy nadzieję, że podejmą Państwo współpracę z Centrum Krwiodawstwa w Lublinie, dzięki czemu wspólnie pomożemy wielu chorym. Zachęcamy pracowników i studentów do honorowego oddawania krwi, udziału w wydarzeniach organizowanych przez RCKiK oraz w terenowych akcjach poboru krwi. Obecnie stosowany system nauczania online również może stanowić pomocne narzędzie w promowaniu honorowego krwiodawstwa. Zachęcamy, aby każda osoba prowadząca zajęcia w ten sposób przekazywała studentom informacje dotyczące aktualnie ogromnej potrzeby oddawania krwi.

Mimo iż akcje krwiodawstwa na uczelniach wyższych musiały zostać odwołane z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, serdecznie zapraszany do oddawania krwi w naszej siedzibie głównej przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie, a także podczas terenowych akcji poboru krwi, których harmonogram można znaleźć na naszej stronie internetowej http://rckik.lublin.pl/.


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    15 maja 2020