„Karaj jołłary – karaimskie drogi” - wystawa

W dniach 1 do 31 października 2015 r. na Zamku Lubelskim będzie można oglądać wystawę „Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii”. To wyjątkowe ukazanie losów wywodzącej się z Krymu najmniejszej mniejszości etnicznej w Polsce. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie.

Wernisaż wystawy odbędzie się 1 października 2015 r. (czwartek) o godz. 19.00 na Zamku Lubelskim.

W programie wernisażu:

 • oficjalne wystąpienia,
 • prezentacja „Dzieje i język Karaimów” (Anna Sulimowicz),
 • prezentacja „Kultura Karaimów oraz kuchnia karaimska” (Mariola Abkowicz),
 • prezentacja muzyki karaimskiej.

Ekspozycja ma na celu zaprezentowanie mieszkańcom Lublina i regionu spuścizny kulturowej najmniejszej spośród mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – Karaimów. Ten wywodzący się z Krymu naród od wielu stuleci związał swoje losy z Rzeczpospolitą; ważnymi ośrodkami karaimskimi były Troki na Litwie oraz Halicz i Łuck na Ukrainie.

Wystawa ma unikalny charakter, gdyż prezentuje fotografie z lat 1864-1950, pochodzące z domowych archiwów karaimskich rodzin mieszkających w Polsce i za granicą. Jest ona najpełniejszą prezentacją kultury karaimskiej w Polsce w chwili obecnej. Była już prezentowana w wielu prestiżowych miejscach w Polsce i za granicą, między innymi w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Muzeum Historycznym w Trokach, Muzeum Etnograficznym w Krakowie oraz na Zamku  Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Prezentacja wystawy w Lublinie jest nawiązaniem do wielokulturowych tradycji tego miasta. Jednym z najważniejszych ośrodków społeczności karaimskiej w Rzeczpospolitej był Łuck – miasto partnerskie Lublina. Jest to impuls do pogłębienia kontaktów partnerskich z Łuckiem oraz przypomnienia wspólnego wielokulturowego dziedzictwa.

Lubelska prezentacja wystawy ma wymiar szczególny, gdyż odbywa się w roku jubileuszu 10-lecia uchwalenia przez Sejm ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, aktu prawnego będącego podstawowym dokumentem określającym status prawny mniejszości w Polsce.

Wystawa odbędzie się w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, a organizowana jest w ramach projektów finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Województwa Dolnośląskiego.

Obok CEW UMCS organizatorami wystawy są również: Związek Karaimów Polskich, Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Towarzystwo Ukraińskie. Patronat honorowy nad wystawą objęli: Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. Patronat medialny sprawują Radio Lublin S.A., „Gazeta Wyborcza Lublin” oraz czasopismo karaimskie w Polsce „Awazymyz”.

Wydarzenie na Facebooku
Strona wystawy na Facebooku
Katalog wystawy
Strona internetowa Związku Karaimów Polskich

  Aktualności

  Autor
  Grzegorz Kuprianowicz
  Data dodania
  29 września 2015