Zapraszamy pracowników UMCS na warsztat pn. „Dostępna instytucja kultury”

[Grafika. Ilustracja kolorowa. Zdjęcie przedstawiające sylwetki 3 osób występujących na scenie]

Spotkanie odbędzie się w dniu 17.05.2021 r. w godz. 12:00-15:00 na platformie MS Teams.

Poruszymy zagadnienia:

 • prawne aspekty dostępności
 • charakterystyka odbiorców/odbiorczyń z niepełnosprawnościami.
 • narzędzia i usługi wspierające dostęp do kultury
 • uszczegółowienie zagadnień związanych z dostępności kultury pod kątem potrzeb uczestników/ uczestniczek szkolenia.
 • dobre praktyki kultury dostępnej

Ekspert prowadzący warsztat:

p. Rafał Lis - Absolwent historii sztuki w ramach studiów w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL, animator kultury. W latach 2012–2014 związany z Fundacją T.E.A.M Teatrikon, członek grupy tworzącej Niepubliczny Dom Kultury Narnia w Lublinie. Współpracownik m.in. Warsztatów Kultury w Lublinie (przy projekcie Laboratorium Sztuki Społecznej 2014, Nocy Kultury 2015), Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej (projekt LubARTowska 2015) czy Brain Damage Gallery. Uczestnik programu „Actors  of Urban Change”. Młody badacz, który działalność naukową poświęcił osiedlu im. Juliusza Słowackiego w Lublinie. Aktualnie przygotowuje pracę magisterką o sztuce w przestrzeni publicznej w Lublinie w latach 1945-1989. W latach 2014–2015 w ramach projektu „Lokatorzy” pełni funkcję animatora, koordynatora działań Społecznej Pracowni Mozaiki oraz  tutora artystów i rezydentów.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.
Po dokonaniu zgłoszenia zostanie przesłany link do spotkania.

Warsztat realizowany jest w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Zespołem ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS.

Kontakt:

p. Anna Jędrzejewska - koordynator projektu
Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”,
ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin
telefon: +48 81 537 55 32
e-mail: a.jedrzejewska@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  14 maja 2021