Filmy edukacyjno-informacyjne w ramach projektu "Dostępny UMCS" cz.3

W ramach projektu "Dostępny UMCS" powstaje seria 10 filmów edukacyjno-informacyjnych (wspierających) dotyczących ważnych kwestii związanych ze studiowaniem na UMCS osób o szczególnych potrzebach w tym z niepełnosprawnościami.

Opracowane zostały 3 kolejne filmy pn.

Film „O ukrytych chorobach somatycznych” – przekazanie odbiorcy informacji, że często mamy do czynienia z osobą chorą i z niepełnosprawnościami, ale nie koniecznie jest to widoczne dla oka.

Film „Świat oczami studenta ze spektrum autyzmu” - ukazanie jak wygląda życie studenta ze spektrum uutyzmu. Relacja z rówieśnikami, samodzielność, dojrzałość,

Film „Mapa wsparcia na UMCS” - film ukazuje najważniejsze dostosowania dla osób z niepełnosprawnością oraz działalność Biura ds. osób z niepełnosprawnościamii wsparcia psychologicznego jak również Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych "Alter Idem".

oraz film podsumowujący cykl 10 filmów.

Wszystkie filmy zostały przetłumaczone na język angielski oraz ukraiński. Powstały również wersje z PJM oraz audiodeskrypcją.

    Aktualności

    Data dodania
    17 stycznia 2022