Edukacja osób Głuchych na uczelni - panel dla pracowników

Eksperci uczestniczący w panelu - p. prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, p. Małgorzata Talipska, p. Justyna Kieruzalska

[Grafika. Zdjęcie kolorowe, przedstawiające dwie kobiety komunikujące się za pomocą języka migowego]

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. (czwartek) w godz. 11:00-14:00 na platformie MS Teams.

Poruszymy zagadnienia:

  • każdy ma prawo do nauki. Kształcenie akademickie głuchych
  • Głuchy – językowe podstawy stereotypu
  • wyrównanie szans studentów z dysfunkcją słuchu
  • o potrzebie zmian w nauczaniu Głuchych

Eksperci uczestniczący w panelu:

Kazimiera Krakowiak, prof. dr hab., filolog, pedagog specjalny, spec. w dziedzinie językoznawstwa stosowanego, surdopedagogiki i logopedii. Organizatorka wieloletnich eksperymentów w dziedzinie surdopedagogiki. Opracowała: Metodę Fonogestów wzorowaną na Cued Speech, koncepcję i program wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu,  model kompleksowego wsparcia niesłyszących we wspólnocie szkolnej/akademickiej. Opublikowała około 150 prac (w tym 5 monografii własnych i 2 współautorskie). Najważniejsze prace: Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem. Wyd. UMCS 1995; Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Lublin: Wyd. KUL 2012; Niepełnosprawni we wspólnocie zmierzającej do solidarności i odpowiedzialności. Lublin: Wyd. KUL 2017.

Małgorzata Talipska - asystent w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego Migowego I Bałtystyki. Pełnomocniczka ds. dostępności filologii polskiego języka migowego i nauczania PJM. Mentorka w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnicząca II i III kadencji Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Członkini Komisji Ekspertów ds. Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Autorka artykułów m.in. z zakresu dostępności uczelni wyższych.

Justyna Kieruzalska - graficzka i ilustratorka, założycielka studia graficznego UHO. Działa na rzecz włączania Głuchych w kulturę mainstreamu oraz upowszechniania kultury Głuchych wśród słyszących.Współpracuje z licznymi NGOsami oraz publicznymi instytucjami kultury.  Pracując w Galerii Labirynt jako edukatorka, zajmowała się między innymi zajęciami edukacyjnymi o sztuce współczesnej opartej o wystawy prezentowane prowadzone w polskim języku migowym i tłumaczone na polski język foniczny, kontaktem z lubelskim środowiskiem osób Głuchych, nagrywaniem zaproszeń w PJM (skrót od polskiego języka migowego) na wydarzenia - wernisaże, debaty, różne działania społeczne. Prowadzi też warsztaty w innych miastach m.in. w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, czy w Galerii Arsenał w Białymstoku. We współpracy z Galerią Zachęta w Warszawie szkoliła pracowników i pracowniczki instytucji kultury z zakresu dostępności i włączania Głuchych w działania kulturalne. Sama projektuje - jest założycielką studia graficznego o nazwie UHO, gdzie zajmuje się projektowaniem graficznym i ilustracjami. Ma na koncie kilkanaście wystaw, w tym wystawy indywidualne: „II kreski”, „Nie rozumiem, co mówisz, napisz mi proszę”. Oprócz tego jest autorką ilustracji w publikacjach, między innymi „Odmienny Świat?”, komiksy „Igor i Wehikuł czasu”; „Holokaust”. Przebyła wiele kursów z projektowania graficznego, w tym Sztuka Projektowania pod patronatem Karola Śliwki w Gdańsku. Kandydowała w wyborach do Lubelskiej Rady Miasta z partii „Miasto dla Ludzi - Lubelski Ruch Miejski”, z myślą o koniecznej zmianie przestrzeni publicznej Lublina na bardziej dostępną i przyjazną dla Głuchych.Obecnie należy do Rady Kultury Miasta Lublina. W tym roku została Kobietą na Medal 2020 Gazety Wyborczej.

Moderator panelu:

dr Małgorzata Gulip - adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, nauczyciel akademicki, pedagog specjalny, psycholog, psychoterapeuta, logopeda. Autor cyklu szkoleń dla kadry akademickiej z zakresu organizacji procesu kształcenia studentów z uszkodzeniami słuchu, także metod aktywizujących w kształceniu zdalnym. Doradca zewnętrzny w zakresie surdopedagogiki w Ośrodku Wsparcia i Testów (OWiT) działającym w ramach PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.

Po dokonaniu zgłoszenia zostanie przesłany link do spotkania.

Panel realizowany jest w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS.

 

Kontakt:

p. Anna Jędrzejewska - koordynatorka projektu

Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”,

ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin

telefon: +48 81 537 58 61

e-mail: anna.jedrzejewska@mail.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2022