Edukacja osób Głuchych na uczelni - panel dla pracowników

[Grafika. Zdjęcie kolorowe, przedstawiające dwie kobiety komunikujące się za pomocą języka migowego]

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. (czwartek) w godz. 11:00-14:00 na platformie MS Teams.

Poruszymy zagadnienia:

  • każdy ma prawo do nauki. Kształcenie akademickie Głuchych
  • Głuchy – językowe podstawy stereotypu
  • wyrównanie szans studentów z dysfunkcją słuchu
  • o potrzebie zmian w nauczaniu Głuchych

W panelu wezmie udział 3 ekspertów posiadających wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień związanych z edukacją osób Głuchych na uczelni.

Moderator panelu:

dr Małgorzata Gulip - adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej, Instytutu Pedagogiki. Doradca ds optymalizacji warunków kształcenia w zakresie funkcjonowania słuchowego oraz funkcjonowania psychicznego w Zespole ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi OPTIMUM UMCS. Doradca w Punkcie Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM. Doradca zewnętrzny w zakresie surdopedagogiki w Ośrodku Wsparcia i Testów (OWiT) działającym w ramach programu PFRON pn. "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością".

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.

Po dokonaniu zgłoszenia zostanie przesłany link do spotkania.

Panel realizowany jest w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS.

Kontakt:

p. Anna Jędrzejewska - koordynatorka projektu
Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”,
ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin
telefon: +48 81 537 58 61
e-mail: anna.jedrzejewska@mail.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2022