Ostatni dzień zapisów na warsztaty (DI UMCS)

Jeszcze tylko dzisiaj do północy trwają zapisy na bezpłatne warsztaty, które odbędą się 25 listopada br. w ramach „I Dnia Internacjonalizacji UMCS”. Zachęcamy do zgłoszenia się i udziału w wydarzeniu!

1. Anglojęzyczny warsztat skierowany do dyrektorów instytutów UMCS oraz ich zastępców:

„How to internationalise research? Conditions, opportunities, approaches” - prowadzenie: dr Uwe Brandenburg

25.11.2019 r., godz. 13:30-17:30, Ecotech-Complex
Liczba miejsc: 20 osób

Zapisy poprzez maila: marcin.golebiowski@umcs.pl oraz ewelina.panas@umcs.pl

Uwe Brandenburg ma stopień doktora Uniwersytetu w Bristolu w dziedzinie studiów nad globalizacją, tytuł magistra nauk ekonomicznych Uniwersytetu Walijskiego w Swansea oraz tytuł magistra nauk islamskich Uniwersytetu WWU w Münsterze. Jego zainteresowania badawcze obejmują internacjonalizację społeczeństwa, wpływ rozwoju technologicznego na ten proces oraz jego ocenę. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym Global Impact Institute w Pradze i profesorem nadzwyczajnym ds. współpracy regionalnej i wpływu szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Rovira I Virgili w Tarragonie. Wcześniej był partnerem zarządzającym CHE Consult i CHE Consult Prague. Przez osiem lat pełnił także funkcję dyrektora ds. międzynarodowych na Humboldt-Universität zu Berlin.

2. Warsztaty skierowane do pracowników i doktorantów UMCS:

  • „Jakie barwy ma komunikacja?” – prowadzenie: Łukasz Llas

25.11.2019 r., godz. 14:00-18:00, Ecotech-Complex
Liczba miejsc: 20 osób

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie 14-20.11.2019 r.

Osoby, które wypełnią formularz na warsztat, otrzymają na swój adres mailowy kwestionariusz DISC oraz instrukcję jego uzupełnienia (powinno to zająć około 8-10 minut). Wypełnienie kwestionariusza jest konieczne do wzięcia udziału w szkoleniu. Formularz należy wypełnić najpóźniej do 22.11.2019 r.

Powszechnie barwy kojarzą nam się z kolorami czy głosem. Podczas tego warsztatu uczestnicy zapoznają się z barwami komunikacji. W pierwszej części warsztatu uzyskają odpowiedzi na pytania: Co to jest Model Extended DISC? Jak lepiej komunikować się z innymi? Jak identyfikować style zachowań? Jakie są mocne strony poszczególnych stylów zachowań? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, to zapraszamy na warsztat, gdzie będziesz miał również możliwość wypełnienia kwestionariusza analizy behawioralnej.

Model Extended DISC opiera się na pracach Carla Gustava Junga oraz Williama Moultona Marstona. Podstawą tych teorii jest podział zachowań ludzi na cztery główne style określane jako: D, I, S, C. Istotą modelu Extended DISC jest precyzyjny pomiar natężenia poszczególnych stylów zachowań w potencjale respondenta. Model nie klasyfikuje ludzi na dobrych i złych. Nie ogranicza także możliwości rozwoju jednostki w którymkolwiek kierunku lub środowisku pracy. Teoria ta opisuje naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach, np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji.

Wspomniane cztery style to: D – Dominant (Dominujący), I – Influencing (Wpływowy), S – Steady (Stały), C – Compliance (Sumienny).

Druga część warsztatu będzie nawiązaniem do komunikacji na uczelni na przykładzie strony www, mediów społecznościowych, a także komunikacji wewnętrznej. Zostaną zaprezentowane także przykłady i narzędzia do komunikacji w Grupie Santander zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej.

Łukasz Llas – szkoleniowiec związany z bankowością od 2011 roku. Początkowo pracownik oddziału, a od ponad 7 lat trener. Prowadzi szkolenia m.in. z autoprezentacji, DISC, Mindfulness czy sprzedażowe.


  • „Personal branding” – jak zbudować i wykorzystać własną markę personalną" – prowadzenie: Izabela Łucjan

25.11.2019 r., godz. 14:00-18:00, Ecotech-Complex
Liczba miejsc: 20 osób

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie 14-20.11.2019 r.

Personal branding to strategia marketingowa mająca na celu budowanie wizerunku osoby jako marki. Strategia marki osobistej wymaga przeprowadzenia dokładnej analizy własnej sylwetki pod kątem umiejętności, cech osobowości, zalet i wad. Zdolność zrozumienia oraz określenia własnej marki osobistej jest odpowiednia dla wszystkich, którzy chcą się wyróżnić. Jeśli zależy Ci na budowaniu ścieżki zawodowej, jesteś osobą mającą określoną pozycję w swoim środowisku bądź też szukasz pracy i chcesz się wyróżnić, podejmij się wyzwania budowanie własnej marki.

Dr Izabela Łucjan – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, wykładowca akademicki, trener umiejętności miękkich, job-coach, specjalista rozwoju edukacyjnego i zawodowego, praktyk NLP. Związana z Instytutem Socjologii UMCS, gdzie specjalizowała się głównie w tematyce socjologii pracy i bezrobocia, rynku pracy, doradztwa zawodowego oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Od wielu lat, współpracując z różnymi organizacjami, realizuje szkolenia z zakresu budowania i przewodzenia w zespołach, komunikacji niewerbalnej, zarządzanie czasem, kompetencji menadżerskich dla pracowników. Jest certyfikowanym trenerem oraz tutorem Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. Certyfikowany Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji, certyfikacja Neuroedukacja.

    Aktualności

    Data dodania
    20 listopada 2019