PROGRAM WYDARZENIA

25.11.2019 r.
ECOTECH-COMPLEX (ul. Głęboka 39, Lublin)

 

12:00-12:10 – uroczyste otwarcie I Dnia Internacjonalizacji UMCS z Santander Universidades

12:10-13:00 – "Why internationalisation? Rationales and future trends" – wykład dr. Uwe Brandenburga, eksperta EAIE ds. internacjonalizacji

13:00-13:30 – rozstrzygnięcie Konkursu na najbardziej umiędzynarodowionego pracownika, doktoranta i studenta

13:30-14:00 – przerwa kawowa

13:30-17:30 – "How to internationalise research? Conditions, opportunities, approaches" – warsztaty z dr. Uwe Brandenburgiem (dla Dyrektorów Instytutów UMCS oraz ich zastępców)

14:00-18:00 – "Jakie barwy ma komunikacja?" – warsztaty z Łukaszem Llasem (dla pracowników i doktorantów UMCS)

14:00-18:00 – "Personal branding – jak zbudować i wykorzystać własną markę personalną?" – warsztaty z dr Izabelą Łucjan (dla pracowników i doktorantów UMCS)

    Autor
    Marcin Wiechnik