Podstawa programowa

Przypominamy, iż zajęcia na studiach II stopnia kierunków objętych wsparciem w ramach Projektu (specjalność nauczycielska) będą realizowane zgodnie z nową podstawą programową, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Wykaz nowych zajęć zawarty jest w prezentacji Projektu.

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2019