Rekrutacja

NABÓR III

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci/tki,
uprzejmie informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja na szkolenie pn. Nauczanie uczniów z doświadczeniem migracji w wymiarze 30 godzin w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku". 

Szkolenie skierowane jest do studentów/ek I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach:

  • Filologia polska – 6 osób
  • Anglistyka – 12 osób
  • Germanistyka – 6 osób
  • Lingwistyka stosowana – 6 osób
  • Historia – 6 osób

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy wypełnić dwa dokumenty, tj.:

 

 

 

 

i przesłać skany lub czytelne zdjęcia na adres mailowy: katarzyna.nowosad@mail.umcs.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do Biura Projektu, DS Ikar, pok. 8 (ul. Czwartaków 15, 20-045 Lublin).

 

REKRUTACJA TRWA DO DNIA 20 STYCZNIA 2023 r.

Po ukończeniu szkolenia każdy/a student/ka otrzyma CERTYFIKAT.

___________________________________________________________________________________

Rekrutacja do Projektu możliwa jest wyłącznie w momencie zakwalifikowania się Kandydata/tki na dany kierunek studiów II stopnia, objętych Projektem "Nauczyciel na miarę XXI wieku", tj. filologia polska, lingwistyka stosowana, historia, romanistyka, hispanistyka. 

Do udziału w Projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które zostały przyjęte na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2019/2020 (I nabór) oraz 2020/2021 (II nabór) oraz wybiorą specjalność nauczycielską na danym kierunku. 

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszeniu list rankingowych i osób zakwalifikowanych Kandydaci/tki wypełniają formularz zgłoszeniowy do Projektu wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów formalnych oraz ankietą dla osób z niepełnosprawnościami - jeżeli dotyczy (17-20 września 2019 r. - I nabór).

Wyżej wymienione dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną. 

 
Podczas II naboru, w roku akademickim 2020/2021, do projektu zostaną włączone także osoby, które zostały zakwalifikowane na studia II stopnia na kierunku anglistyka (opcjonalnie).