O projekcie

Tytuł Projektu:

"Nauczyciel na miarę XXI wieku"

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji Projektu: od 01.02.2019 r. – 30.11.2022 r.

Wartość projektu: 1 171 452,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 134 452,00 zł

Opis Projektu:

W ramach Projektu zaplanowano opracowanie i modyfikację programów kształcenia nauczycieli na studiach I i II stopnia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Humanistycznym oraz wdrożenie zmodyfikowanych programów na II stopniu specjalności nauczycielskiej na kierunkach filologia polska, historia, romanistyka, hispanistyka, lingwistyka stosowana. Zmodyfikowane i opracowane programy będą uwzględniały innowacyjne metody pedagogiczne, zastosowanie narzędzi cyfrowych, co pozwoli przygotować Uczestników/czki do wyzwań, jakie czekają na nich w placówkach edukacyjnych, ułatwią korzystanie z TIK w pracy nauczyciela, zdobycie szerszej wiedzy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, radzenie sobie z problemami wychowawczymi występującymi w szkole. Wprowadzenie kwestii dotyczących diagnostyki edukacyjnej pozwoli Uczestnikom/czkom konstruować narzędzia diagnostyczne pozwalające na kompetentne ocenianie i ewaluację własnej działalności dydaktycznej. Zdobyta wiedza teoretyczna w konfrontacji z realiami pracy w szkole, m.in. poprzez praktyki pozwoli UP na wykazanie się kreatywnym myśleniem i nabranie pewności co do wyboru zawodu nauczyciela. 

Cel:
Podniesione kompetencje pedagogiczne i społeczne oraz wzrost umiejętności praktycznych u 72 studentów/-ek studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską WH:

- filologia polska

- historia

- romanistyka

- hispanistyka

- lingwistyka stosowana

- anglistyka

Grupa docelowa:

144 studentów/-ek Wydziału Humanistycznego rozpoczynających studia na II stopniu na kierunku ze specjalnością nauczycielską

Nabór 1 2019/2020 – 72 studentów/ek:

 1. Historia - 18 osób,
 2. Filologia polska - 18 osób,
 3. Romanistyka (specjalność j. francuski) - 9 osób,
 4. Hispanistyka - 9 osób,
 5. Lingwistyka stosowana - 18 osób.

Nabór 2 2020/2021 – 72 studentów/-ek (AKTUALIZACJA: 62 studentów/tek):

 1. Historia
 2. Filologia polska
 3. Romanistyka (specjalność j. francuski)
 4. Hispanistyka
 5. Lingwistyka stosowana
 6. Anglistyka

Zadania:

 1. Opracowanie i modyfikacja programów kształcenia nauczycieli na studia I i II stopnia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Humanistycznym.
 2. Wdrożenie zmodyfikowanych programów kształcenia nauczycieli na II stopniu na kierunkach ze specjalnością nauczycielską: filologia polska, historia, romanistyka, hispanistyka, lingwistyka, lingwistyka stosowana, anglistyka.