Opiekun praktyk z wynagrodzeniem

Zapraszam nauczycieli: języka polskiego, hiszpańskiego, historii oraz wychowawców w szkołach podstawowych do udziału w postępowaniu dotyczącym usługi pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych ogólnopedagogicznych oraz śródrocznych psychologiczno-pedagogicznych. W razie pytań zapraszam do kontaktu

    Aktualności

    Data dodania
    5 marca 2021