Najbliższe planowane zebrania Komisji: 13 grudnia, 17 stycznia i 22 luty 2018 roku.


 

Zebrania Komisji odbywają się raz w miesiącu po Radzie Wydziału.