Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

zakończyła swoją działalność z końcem semestru zimowego br. akademickiego.

 

Wszystkie wnioski dotyczące opinii Komisji Etycznej proszę obecnie kierować do Uniwersyteckiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych.

W tej kwestii proszę kontaktować się z sekretarzem Komisji,

Panią Aleksandrą Czyżewską z Działu Organizacyjno-Prawnego UMCS.

mail: aleksandra.czyzewska@mail.umcs.pl, tel. 535361981.

 

Komisja Uniwersytecka zbiera się raz w miesiącu.