Rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy studentów III roku studiów I stopnia na kierunkach Europeistyka oraz Zarządzanie w politykach publicznych do udziału w stażach krajowych realizowanych w ramach projektu "Akademicki inkubator nowoczesnych kadr"

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do wyczerpania limitu miejsc;

- Europeistyka - 4 wolne miejsca,

- Zarządzanie w politykach publicznych - 1 wolne miejsce.

Regulamin projektu oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu (zakładka Rekrutacja) oraz są dostępne w Dziekanacie.

O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną oraz poprzez udostępnienie listy na stronie internetowej projektu.

    Aktualności

    Data dodania
    5 lipca 2017