Niezbędne dokumenty dla stażystów

Studenci zakwalifikowani do udziału w projekcie proszeni są o niezwłoczne dostarczyć następujące dokumenty:

 • Deklarację uczestnictwa w stażu
 • Formularz danych do SL2014
 • Oświadczenia do celów ubezpieczeniowych i podatkowych
 • Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Dokumenty znajdują się poniżej.

Poniżej znajdą Państwo również wszystkie dokumenty:      

             1) związane z procedurą przystąpienia do stażu:

 • umowa o staż
 • umowa w sprawie opieki nad stażystą
 • formatka programu stażu dla poszczególnych kierunków studiów
 • wyznaczenie opiekuna stażu po stronie pracodawcy
 • wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich

  2) związane z dokumentacją i rozliczeniem stażu:

 • lista obecności podczas stażu
 • dziennik stażu
 • sprawozdanie z realizacji stażu
 • opinia pracodawcy w sprawie staży
 • wniosek o wypłatę stypendium stażowego

 

  Aktualności

  Autor
  Anna Rycek
  Data dodania
  30 czerwca 2017