Akademickie Centrum Wsparcia

Akademickie Centrum Wsparcia

Numer w Rejestrze Organizacji:  OU/091/2014

Zarząd:

Kinga Gałuszka - Prezes
Joanna Wodzińska - Wiceprezes
Martyna Zglenicka – Sekretarz
Katarzyna Kućma - Skarbnik
Kinga Gałuszka – Koordynator Sekcji Pomocowej
Aleksandra Sojka – Koordynator Sekcji Trenerskiej
Dominika Gilowska – Koordynator Sekcji Promocyjnej
Paulina Brodowska - Koordynator Sekcji Badawczej
Opiekun:  dr Dagmara  Musiał

Akademickie Centrum Wsparcia to organizacja ogólnouczelniana, która za cele obrała:

  • Propagowanie higieny psychicznej
  • Edukacja w zakresie higieny zdrowia psychicznego
  • Udzielanie wsparcia psychicznego, w obszarach m.in.:

○     nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

○     uzależnienie od internetu, hazardu

○     zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się i inne)

○     zaburzenia nastroju i emocji (smutek, brak motywacji do działania, lęk, nadmierna złość, agresja i inne)

○     przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie, ze strony partnera, ze strony innych osób

○     inne.

  • Udzielanie informacji o refundowanych placówkach, w których studenci mogą podjąć leczenie/terapię.

Prowadzenie konsultacji psychologicznych przez studentów 4 i 5 roku psychologii:

Konsultacje trwają przez cały rok akademicki, od poniedziałku do piątku. Szczegółowe godziny są dostępne na naszym profilu facebook’owym.

Realizacja badań naukowych oraz prezentowanie ich na konferencjach.

Zapraszamy również na warsztaty, konferencje oraz inne wydarzenia promujące higienę zdrowia psychicznego i wsparcie dla różnych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem. Ogłoszenia o nich również znajdziecie na naszym profilu.

Dane kontaktowe:

Adres mailowy: acw@poczta.umcs.lublin.pl
Facebook: https://www.facebook.com/acw.umcs/
Instagram: akademickiecentrumwsparcia

Siedziba:

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii UMCS
ul. Głęboka 45; pokój B.0.03
20–612 Lublin

Terminarz spotkań w aktualnym roku akademickim:  https://www.facebook.com/acw.umcs/

Projekty cykliczne:

  • AmbiCjatyW – cykl warsztatów dla studentów
  • AmbiCjatyW High – cykl warsztatów dla uczniów szkół średnich
  • „Dni Higieny Zdrowia Psychicznego” – cykl warsztatów
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Higiena Zdrowia Psychicznego”
  • Udział w Lubelskich Dniach Świadomości Autyzmu
  • Kiermasze: Mikołajkowy oraz z okazji Dnia Kobiet