Akademickie Centrum Wsparcia

Akademickie Centrum Wsparcia

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Instytut Psychologii UMCS

ul. Głęboka 45; pokój B.0.03

20–612 Lublin

e-mial: acw@poczta.umcs.lublin.pl

Akademickie Centrum Wsparcia jest miejscem gdzie można swobodnie porozmawiać o tym co nam doskwiera, zapewniamy bezpieczną przestrzeń
i dbamy o relację z drugim człowiekiem.

Naszą misją jest wspieranie osoby w kryzysie i nie tylko. Dbamy o profilaktykę zdrowia psychicznego, szerzymy wiedzę psychologiczną, a przede wszystkim skupiamy się na drugim człowieku, który potrzebuje naszej pomocy. ACW działa w Instytucie Psychologii UMCS już od kilku lat.

Członkowie ACW to studenci psychologii, aktywni i zaangażowani, dla których los drugiego człowieka jest szczególnie ważny. Nasi studenci są  przeszkoleni i przygotowani do spotkań z drugim człowiekiem. Pomocy udzielają głównie studentki i studenci IV i V roku psychologii, którym praca psychologa jest już bliższa i lepiej poznana.

Członkowie ACW gwarantują Anonimowość, Cierpliwość, Wyrozumiałość, Zaufanie

Więcej informacji na stronie zespołu

 

Szczegółowe informacje

Akademickie Centrum Wsparcia

Numer w Rejestrze Organizacji:  OU/091/2014

Zarząd:

Prezes: Kamila Rak

Wiceprezes: Oliwia Korycińska

Sekretarz/ Skarbnik: Dominika Słowińska

Koordynatorka Sekcji Pomocowej: Magdalena Czubaszek

Koordynatorka Sekcji Trenerskiej: Dagmara Dybka

Koordynatorka Sekcji Badawczej: Marta Klocek

Koordynator Sekcji Promocyjnej: Marta Skolasińska

Opiekun organizacji: dr Dagmara Musiał

Akademickie Centrum Wsparcia jest organizacją ogólnouniwersytecką, która skupia swoje działania na propagowaniu higieny zdrowia psychicznego, edukowaniu w tym zakresie, a także udzielaniu wsparcia psychicznego (m.in. związanymi z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, uzależnień od internetu, hazardu, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami nastroju i emocji, doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej oraz inne).

Akademickie Centrum Wsparcia składa się z 4 współpracujących ze sobą sekcji.

Sekcja Pomocowa

Sekcja ta zajmuje się udzielaniem konsultacji psychologicznych prowadzonych przez wyszkolonych członków organizacji - studentów IV i V roku psychologii. Spotkania te są bezpłatne, aktualny grafik dyżurów zamieszczany jest na stronie organizacji na Facebook’u i innych grupach studenckich.

Sekcja Promocyjna

Członkowie tej sekcji odpowiedzialni są za promocję wydarzeń, konferencji naukowych oraz zarządzaniem aktywnością na social mediach organizacji.

Sekcja Trenerska

Sekcja zajmuje się organizacją i prowadzeniem autorskich warsztatów na wybrane tematy z zakresu higieny zdrowia psychicznego.

Sekcja Badawcza

Sekcja skupia swoje działania na przeprowadzaniu badań, tworzeniu ankiet i sondaży oraz analizie i prezentacji otrzymanych danych.

Zapraszamy do śledzenia nas na Facebook’u oraz Instagramie, gdzie znajdują się informacje o bieżącej działalności organizacji.

Dane kontaktowe

Adres mailowy: acw@poczta.umcs.lublin.pl

Facebook: https://www.facebook.com/acw.umcs/

Instagram: https://www.instagram.com/akademickiecentrumwsparcia/

Siedziba:

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Instytut Psychologii UMCS

ul. Głęboka 45; pokój B.0.03

20–612 Lublin