Akademickie Centrum Wsparcia

 

 

 

Akademickie Centrum Wsparcia

Numer w Rejestrze Organizacji:  OU/091/2014

Zarząd:Klaudia Andrzejczak - Prezes
Joanna Wodzińska - Wiceprezes SKNP Adesse
Jagoda Marszałek – Sekretarz
Wioletta Malec – Koordynator Sekcji Promocyjnej
Magdalena Wujec – Koordynator Sekcji Pomocowej
Paulina Bartosik – Koordynator Sekcji Trenerskiej
Opiekun:  dr Dagmara  Musiał

Cele:

 • Propagowanie higieny psychicznej
 • Edukacja w zakresie higieny zdrowia psychicznego
 • Udzielanie wsparcia psychicznego, w obszarach m.in.:
  • nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  • uzależnienie od internetu, hazardu
  • zaburzenia odżywania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się i inne)
  • zaburzenia nastroju i emocji (smutek, brak motywacji do działania, lęk, nadmierna złość, agresja i inne)
  • przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie, ze strony partnera, ze strony innych osób
  • inne.
 • Udzielanie informacji o refundowanych placówkach, w których studenci mogą podjąć leczenie/terapię.

Prowadzenie konsultacji psychologicznych przez studentów 4 i 5 roku psychologii:

Konsultacje trwają przez cały rok akademicki, od poniedziałku do piątku. Szczegółowe godziny są dostępne na naszym profilu facebook’owym.

Realizacja badań naukowych oraz prezentowanie ich na konferencjach.

Zapraszamy również na warsztaty, konferencje oraz inne wydarzenia promujące higienę zdrowia psychicznego i wsparcie dla różnych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem. Ogłoszenia o nich również znajdziecie na naszym profilu.

Dane kontaktowe:    
Adres mailowy: umcs.acw@gmail.comLink do profilu w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/acw.umcs/

Siedziba:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii UMCS
Plac Litewski 5
20–080 Lublin

Terminarz spotkań w aktualnym roku akademickim:  https://www.facebook.com/acw.umcs/

Projekty cykliczne:

 • AmbiCjatyW – cykl warsztatów dla studentów
 • AmbiCjatyW High – cykl warsztatów dla uczniów szkół średnich
 • „Dni Higieny Zdrowia Psychicznego” – cykl warsztatów
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Higiena Zdrowia Psychicznego”
 • Udział w Lubelskich Dniach Świadomości Autyzmu
 • Kiermasze: Mikołajkowy oraz z okazji Dnia Kobiet

Galeria:  https://www.facebook.com/acw.umcs/