Akademickie Centrum Wsparcia

Siedziba ACW

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii
pl. Litewski 5, sala 24

Dane kontaktowe:

umcs.acw@gmail.com

Opiekun Koła:

 

Cele Organizacji:

 • Propagowanie higieny psychicznej wśród studentów
 • Edukacja studentów w zakresie higieny zdrowia psychicznego
 • Udzielanie wsparcia psychicznego studentom, w obszarach m.in.:
  • nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  • uzależnienie od internetu, hazardu
  • zaburzenia odżywania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się i inne)
  • zaburzenia nastroju i emocji (smutek, brak motywacji do działania, lęk, nadmierna złość, agresja i inne)
  • przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie, ze strony partnera, ze strony innych osób
  • inne.
 • Udzielanie informacji o refundowanych placówkach, w których studenci mogą podjąć leczenie/terapię.

Projekty realizowane przez Koło:

Prowadzenie konsultacji psychologicznych przez studentów 4 i 5 roku psychologii:

Konsultacje trwają przez cały rok akademicki, od poniedziałku do piątku. Szczegółowe godziny są dostępne na naszym profilu facebook’owym.

Ambicjatyw

Projekt ma na celu prowadzenie warsztatów psychoeduacyjnych skierowanych do studentów. Warsztaty dotyczą kompetencji miękkich, w tym mi.in. : wystąpień publicznych, stresu, technik zapamiętywania, asertywności, komunikacji, rozwiązywanie konfliktów, itp. Projekt cykliczny, odbywa się conajmniej raz w roku. Dotychczas odbyły się 4 edycje.

Debata Starcie Nurtów (12 maja 2015 r.)