ADMINISTRACJA WYDZIAŁU

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik Administracji:
mgr Magdalena Krynica-Kisiel
pokój 310
tel. (81) 537-57-53
e-mail: m.krynica-kisiel@umcs.pl


Specjalista ds. finansów i zamówień publicznych
mgr Agnieszka Capała
pokój 309
tel. (81) 537-50-56
e-mail: a.capala@umcs.pl


Asystent Dziekana Wydziału Ekonomicznego:
mgr Monika Frańczuk
pokój 302
tel. (81) 537-54-62
e-mail: ekonomia@umcs.lublin.pl


Asystent Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Asystent Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów:
inż. Magdalena Oraczewska-Martyna
pokój 313
tel. (81) 537-51-73
e-mail: instytutyekonomia@umcs.pl


Specjalista ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej:
mgr Beata Kozłowska
pokój 308
tel. (81) 537-55-33
e-mail:
beata.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl


Starszy referent – ds. informacji i promocji:
lic. Agnieszka Gryglicka
pokój 307
tel. (81) 537-51-71
e-mail: 
agnieszka.gryglicka@mail.umcs.pl


Specjalista – ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia:
mgr Monika Nóżka
pokój 307
tel. (81) 537-51-71
e-mail:
monika.nozka@umcs.pl


Koordynator, Specjalista – ds. obsługi studenta:
mgr Anna Dyś-Król
pokój 317
tel. (81) 537-50-55
e-mail:
andys@hektor.umcs.lublin.pl


Specjalista ds. obsługi technicznej
mgr Michał Caban
pokój 206
tel. (81) 537-54-94
e-mail:
mcaban@hektor.umcs.lublin.pl