ADMINISTRACJA WYDZIAŁU

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik Administracji
mgr Magdalena Krynica-Kisiel
pokój 301
tel. (81) 537-57-53
e-mail: magdalena.krynica-kisiel@mail.umcs.pl


Starszy specjalista ds. finansów i zamówień publicznych
mgr Agnieszka Capała
pokój 309
tel. (81) 537-50-56
e-mail: agnieszka.capala@mail.umcs.pl


Asystent Dziekana Wydziału Ekonomicznego
mgr Monika Frańczuk
pokój 302
tel. (81) 537-54-62
e-mail: ekonomia@mail.umcs.pl


Asystent Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
mgr Bogumiła Brzuchala
pokój 313
tel. (81) 537-51-73
e-mail: 
bogumila.brzuchala@mail.umcs.pl


Asystent Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów
inż. Magdalena Oraczewska-Martyna
pokój 313
tel. (81) 537-51-75
e-mail: instytutyekonomia@mail.umcs.pl


Starszy specjalista ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej
mgr Beata Kozłowska
pokój 308
tel. (81) 537-55-33
e-mail: beata.kozlowska@mail.umcs.pl


Starszy referent – ds. informacji i promocji
mgr Agnieszka Gryglicka
pokój 310
tel. (81) 537-51-71
e-mail: agnieszka.gryglicka@mail.umcs.pl


Specjalista – ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia
mgr Monika Nóżka
pokój 307
tel. (81) 537-51-71
e-mail: monika.nozka@mail.umcs.pl


Starszy specjalista – ds. obsługi studenta
mgr Anna Dyś-Król
pokój 317
tel. (81) 537-50-55
e-mail:
 anna.dys-krol@mail.umcs.pl


Starszy specjalista ds. obsługi technicznej
mgr Michał Caban
pokój 206
tel. (81) 537-54-94
e-mail:
 michal.caban@mail.umcs.pl