Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Magdalena Krynica-Kisiel

Stanowisko
specjalista
Jednostki
ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
Funkcje
Kierownik
Telefon
(081) 537-50-57; (081) 537-51-73
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 312
20-031 Lublin