Administracja

Kierownik ds. administracji
mgr Mariola Granda  tel. 81 537 63 03, pok. 1.25


Asystent Dziekana
mgr Jolanta Misiur tel. 81 537 63 01, pok. 1.23


Asystent Dyrektora Instytutu Pedagogiki
mgr Izabela Przebierowska  tel. 81 537 63 28, pok. 1.29

Asystent Dyrektora Instytutu Psychologii
mgr Bożena Kąkol  tel. 81 537 60 57, pko. B.1.09

Stanowisko ds. badań i komercjalizacji
mgr Barbara Sioma-Murawska (pracownicy Instytutu Pedagogiki) tel.81 537 63 21, pok. 1.17
mgr Ewa Łyczkowska (pracownicy Instytutu Psychologii) tel.81 537 63 22, pok. 1.18

Stanowisko ds. promocji i informacji
mgr Aneta Gęba tel.81 537 63 19, pok. 1.15

Stanowiska ds. finansowych i zamówień publicznych
mgr inż. Ewa Sobieszek  tel. 81 537 63 23, pok. 1.19
mgr Ewa Łyczkowska tel.81 537 63 22, pok. 1.18
mgr Barbara Sioma tel.81 537 63 21, pok. 1.17

Stanowiska ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia
mgr Beata Białek-Boczek  tel. 81 537 63 19, pok. 1.15
mgr Aneta Gęba tel.81 537 63 19, pok. 1.15
Barbara Niedzielska tel. 81 537 63 20, pok. 1.16


Stanowiska ds. obsługi studenta i świadczeń socjalnych
mgr inż. Ireneusz Borowski tel.81 537 63 18, pok. 1.14
mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur tel. 81 537 63 17, pok. 1.13

Stanowiska ds. obsługi studenta
mgr Izabela Jonik tel.81 537 63 30, pok. 1.32
mgr inż. Marta Tyziniec tel.81 537 63 30, pok. 1.32
mgr Katarzyna Kwiatkowska tel.81 537 63 09, pok. 1.02
mgr Maria Chroń tel. 81 537 63 09, pok. 1.02
mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur tel.81 537 63 17, pok. 1.13
mgr inż. Ireneusz Borowski tel.81 537 63 18, pok. 1.14


Kierownik obiektu
lic. Michał Rycerz  tel. 662-733-614; 81 537 63 55, pok. 1.08