Pasja - uwarunkowania oraz psychospołeczne i edukacyjne konsekwencje

SKŁAD ZESPOŁU BADAWCZEGO (PASSION RESEARCH GROUP):

Dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS – kierownik Zespołu
Dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS
Dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS
Dr hab. Izabella Łukasik, prof. UMCS
Dr hab. Urszula Oszwa, prof. UMCS
Dr hab. Agnieszka Bochniarz
Dr hab. Agnieszka Buczak
Dr Anna Bieganowska -Skóra
Dr Marcin Cabak
Dr Agnieszka Gabryś
Dr Małgorzata Gulip
Dr Urszula Lewartowicz
Dr Urszula Olejnik
Dr Justyna Sala-Suszyńska
Dr Małgorzata Samujło
Dr Patrycja Zielińska

Projekt badawczy zorientowany jest na wyjaśnienie zjawiska pasji oraz jego właściwości funkcjonalnych wśród młodzieży (szkół średnich i uczelni wyższych) oraz osób starszych. Rozbudowane badania skoncentrowane są ponadto na określeniu czynników sprzyjających/osłabiających rozwój i umacnianie pasji oraz zidentyfikowaniu wielopłaszczyznowych konsekwencji pasji, zarówno psychospołecznych, jak i edukacyjnych.

W ramach projektu przewidziana jest konstrukcja i adaptacja narzędzi badawczych.
Obecnie prowadzone są badania pilotażowe z wykorzystaniem dwóch skonstruowanych narzędzi badawczych:

SELF-REPORT PASSION SCALE (SRPS)
PASSION PRESSURE SCALE (PPS)

Efekty realizacji projektu: publikacje naukowe w czasopismach wysoko punktowanych oraz tematyczna konferencja naukowa (2024)

Czas realizacji projektu: 2023-2024