Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Celiński

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII MEDIÓW
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.postmedia.pl
www.kulturacyfrowa.org
Konsultacje

konsultacje w seemestrze letnim 2023/2024:
czwartek 15.20-16.20


Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45, pok. A5.51 


 


 


 

O sobie

Medioznawca. Zajmuje się nowymi mediami, Internetem, kulturą cyfrową, komunikacją społeczną, kulturą wizualną i popularną.
Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji "Instytut Kultury Cyfrowej", współtwórca wydarzeń kulturalnych, wystaw i działań edukacyjnych (MindwareEPCC), w latach 2015-18 zastępca dyrektora Centrum Badań Gier Wideo UMCS
Prowadzi seminaria dyplomowe i zajęcia z przedmiotów: nowe media, podstawy wiedzy o kulturze, Data Journalism .

 

Działalność naukowa

W roku 2006 obronił doktorat na podstawie pracy pt. Współczesne teorie mediów. Status metodologiczny i główne problemy napisanej pod kierunkiem prof. Jana Hudzika, a w 2014 habilitację na podstawie pracy Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych
Stypendysta: FNP w ramach programu Monografie (2010); KAAD w ZKM Karlsruhe (2012). 

Wybrane publikacje i multimedia (pełne zestawienie):
P. Celiński, J. P. Hudzik, M. Sanakiewicz, Projekt: media. Wyobrazić sobie media i stworzyć świat, Lublin 2020. Online.
- Nowe media = nowa partycypacja, Lublin: Instytut Kultury Cyfrowej 2014. Online.
Postmedia. Cyfrowy kod i bazydanych, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2013. Online.
Kultura wiedzy, red. P. Celiński, Jan P. Hudzik, Kraków 2012. Online.
Mindware. Technologie dialogu, red. P. Celiński, Lublin 2012. Online.
Kulturowe kody technologii cyfrowych, red. P. Celiński, Lublin 2011. Online.
Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010. Online

Media: lui.lublin.eu teatrstary.eu / dlawszystkich.lublin.eu / lublin.tvp.pl / lublin.tvp.pl 

Profesura y' popkultura w Centrum FM

Co słychać? Podkast na spotify 

 

Ogłoszenia