Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Piotr Wetoszka

mgr Piotr Wetoszka
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-7196-0899
Konsultacje

Zima 2020/2021


Kod zespołu MS Teams: la1u01h


 czwartek, 15.00-17.00


piątek, 11.15.-13.15


 


 

O sobie

Jestem absolwentem Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Studia rozpocząłem w 2010 r., II stopień na kierunku ekonomia ze specjalizacją systemy ekonomiczne ukończyłem w roku 2015. Z wykształcenia jestem również germanistą. Studia filologiczne odbyłem na Wydziale Humanistycznym UMCS. Pracę na Wydziale Ekonomicznym UMCS rozpocząłem w październiku 2015 r., w ówczesnej Katedrze Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej.

Prowadzę zajęcia z następujących przedmiotów:

1. Ekonomia, I stopień:

  • Gospodarka regionalna
  • Polityka społeczna
  • Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego

2. Ekonomia, II stopień:

  • Rynek pracy

Ponadto prowadzę zajęcia w j. angielskich (dla studentów programu ERASMUS) oraz j. niemieckim.


Działalność naukowa

Mój obecny obszar badawczy obejmuje rolę różnych sektorów gospodarki w politykę lokalną – ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzę badania nad procesem dyfuzji budżetów obywatelskich w Polsce w warunkach niskiej stabilności fiskalnej gmin oraz kryzysu epidemiologicznego COVID-19

Wystąpienia konferencyjne:

1. Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” na Uniwersytecie Rzeszowskim – w latach 2016, 2017 i 2019.

2. Referat „Państwo jako interesariusz spółdzielni socjalnych w Szwecji i w Polsce”, Konferencja Naukowa „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii”, Szczecin, 9 czerwca 2017.

 Publikacje naukowe:

1. Maleszyk P., Wetoszka P., Sześciogodzinny dzień pracy w Szwecji: przesłanki, rozwiązania i efekty, w: „Polityka Społeczna”, nr 11-12, 2017, s. 34-39.

2. Wetoszka P., Czynniki kształtujące szwedzki rynek alkoholowy w warunkach zmian monopolu państwowego, w: „Alkoholizm i narkomania”, t. 29, nr 4, 2016, s. 223-236.

3. Wetoszka P., Państwo jako interesariusz spółdzielni socjalnych w Szwecji i w Polsce, w: „Marketing i rynek”, nr 11, 2017, s. 642-653.

4. Wetoszka P., Państwo, rynek i trzeci sektor w polityce migracyjnej. Przykład systemu kształcenia zawodowego w Danii, w: „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 55 (3/2018), s. 283-294.

5. Wetoszka P., Rola instytucji edukacyjnych w zapewnianiu włączenia społecznego: analiza przypadku Szwecji, w: „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 51 (3/2017), s. 219-230.

6. Wetoszka P., The allocation of participatory budgeting funds within the context of population ageing and social inequalities, w: “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 63 (3/2020), s. 303-317, praca w druku.