Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Piotr Wetoszka

mgr Piotr Wetoszka
Position
research assistant
Units
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ
E-mail address
Show
Webpage
https://orcid.org/0000-0002-7196-0899
https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Wetoszka
Consultation
Summer 2020/2021

Mondays: 13.00-15.00

Tuesdays: 9.30-11.30

MsTeams-code: la1u01h

Personal information

I’ve been working in the UMCS Economics Department (Chair for Economic and Social Policy) since 2015. Besides economic studies, I’ve also graduated in German philology.

My didactic portfolio includes:

1. Economics (Bachelor)

  • Regional science
  • Theoretical foundations of regional development
  • Social policy

2. Economics (Master)

  • Labour market

Furthermore, I regularly update my offer of courses in English and German, covering topics in regional and social policy, as well as institutional economics.


Scientific Activity

My research focus is on intersectoral cooperation possibilities: between state, private sector and social economy, including civic society. Recently I have been working on the diffusion process of Polish participatory budgets against the background of legal changes in the field, municipal fiscal stability problems and COVID-restrictions.

Conference activities:

1. Paper deliveries in a series of conferences “Social Inequalities and Economic Growth” in Rzeszów, Poland – years 2016-2017, 2019-2020.

2. Conference „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii” („Corporate Social Responsibility – management and economic perspectives”), Szczecin, 9th June 2017.

Papers (in chronological order):

1.Wetoszka P. (2020). “The allocation of participatory budgeting funds within the context of population ageing and social inequalities”, Social Inequalities and Economic Growth 63(3): 303-317.

2. Wetoszka P. (2018). „Państwo, rynek i trzeci sektor w polityce migracyjnej. Przykład systemu kształcenia zawodowego w Danii”, Social Inequalities and Economic Growth 55(3): 283-294.

3. Maleszyk P., Wetoszka P. (2017). „Sześciogodzinny dzień pracy w Szwecji: przesłanki, rozwiązania i efekty”, Polityka Społeczna 11-12: 34-39.

4. Wetoszka P. (2017). „Państwo jako interesariusz spółdzielni socjalnych w Szwecji i w Polsce”, Marketing i rynek 11: 642-653.

5. Wetoszka P. (2017). „Rola instytucji edukacyjnych w zapewnianiu włączenia społecznego: analiza przypadku Szwecji”, Social Inequalities and Economic Growth 51(3): 219-230.

6. Wetoszka P. (2016). „Czynniki kształtujące szwedzki rynek alkoholowy w warunkach zmian monopolu państwowego”, Alcoholism and Drug Addiction 29(4): 223-236.