KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ

Opis

Katedra została powołana równolegle z utworzeniem Wydziału Ekonomicznego, tj. 15 lutego 1965 r. jako Katedra Planowania i Polityki Gospodarczej. Organizatorem Katedry i zarazem jej pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Tadeusz Przeciszewski. Katedra była jedną z 11 powołanych w tym czasie jednostek organizacyjnych Wydziału. Po wydarzeniach marcowych w 1968 r. katedry, których kierownikami były osoby niepartyjne ( w tym Katedra Planowania i Polityki Gospodarczej), z dniem 1 września 1970 roku zostały zlikwidowane. Katedra została wówczas wcielona jako zespół do Zakładu Ekonomii Politycznej. W 1980 r. to posunięcie organizacyjne zostało anulowane i jednostka ponownie została wyodrębniona, lecz pod nazwą Zakład Planowania i Polityki Gospodarczej.

Kolejne zmiany w nazwie jednostki uzasadniały względu naukowo-dydaktyczne. W związku z utworzeniem w latach 80. XX w. na Wydziale nowego kierunku studiów (społeczno-ekonomicznego) zmieniono nazwę na Zakład Polityki Gospodarczej i Społecznej. Kolejnej korekty w nazwie Zakładu dokonano w 1991 r., zmieniając ją na Zakład Polityki Społecznej, Gospodarczej i Przestrzennej, co odzwierciedlało poszerzenie zainteresowań naukowo-dydaktycznych pracowników. Wprowadzonym po 2000 r. reformom w programach studiów towarzyszyły zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału. Przyniosły one jednostce z dniem 1 lipca 1999 r. powrót do struktury katedralnej pod nazwą dostosowaną do nowych potrzeb kształcenia, tj. Katedry Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej.

W 2019 roku Katedra została połączona z Katedrą Teorii i Historii Ekonomii, która powstała w 2009 r. w rezultacie przekształceń organizacyjnych Zakładu Historii Gospodarczej i Myśli Ekonomicznej, i od tego momentu funkcjonuje pod nazwą Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej.