Praktyki

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami odbywania obowiązkowych praktyk przez studentów Wydziału Prawa i Administracji.

Obowiązek odbycia praktyk oraz ich wymiar określają plany poszczególnych kirunków studiów.

Prawo:
- I praktyki w trakcie IV roku studiów (120 godz.)
- II praktyki w trakcie V roku studiów (120 godz.)

Prawno-administracyjny I-go stopnia:
- praktyki w semestrze letnim w trakcie II roku studiów (60 godz.)

Prawno-administracyjny II-go stopnia:
- praktyki w semestrze letnim w trakcie I roku studiów (60 godz.)

Bezpieczeństwo wewnętrzne I-go stopnia:
- studenci, którzy w roku akademickim 2020/21 są na III roku studiów: praktyki w czasie III roku studiów (120 godz.)
- studenci, którzy w roku akademickim 2020/21 są na I albo II roku studiów: brak obowiązku odbycia praktyk

Bezpieczeństwo wewnętrzne II-go stopnia:
- brak obowiązku odbycia praktyk 

Prawno-biznesowy:
- praktyki w trakcie III roku studiów (120 godz.)

Prawno-menedżerski:
- praktyki w semestrze letnim w trakcie II roku studiów (120 godz.)

Kryminologia I-go stopnia:
- I praktyki w semestrze letnim w trakcie I roku studiów (120 godz.)
- II praktyki w semestrze letnim w trakcie II roku studiów (120 godz.)

Kryminologia II-go stopnia:
- brak obowiązku odbycia praktyk

Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej:
- praktyki w semestrze zimowym w trakcie II roku studiów (120 godz.)

Na wniosek studenta, jako praktyka może być zaliczona wykonywana przez studenta praca zawodowa lub inna działalność pozwalająca na osiągnięcie efektów praktyki dla danego kierunku.

Zasady odbywania praktyk przez studentów Wydziału Prawa i Administracji określają:
- Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
- Regulamin organizacji i odbywania obowiązkowych praktyk na Wydziale Prawa i Administracji w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
(dokumenty dostępne w zakładce:  Do pobrania).

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji i zaliczenia praktyki oraz zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności dosstępne są w zakładce: Organizacja i zaliczenie praktyki.