Jednostki i pracownicy - książka adresowa

PhD Agata Ziętek

PhD Agata Ziętek
Position
Profesor
Units
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH, KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Functions
Director of Doctoral School of Social Sciences
E-mail address
Show
Consultation
Office hours
Mondays 11.00-12.00
Wednesday 12.00-13.00
MSTeams by e-mail appointment.

Also at other times by e-mail arrangement.

Address

Głęboka 45
Lublin

Personal information

Agata Wiktoria Ziętek (艾佳妲)

Professor in International Relations Department, Institute of Political Scinece and Public Administration, Faculty of Political Science and Journalism, UMCS.

2019 – Director of Doctoral School of Social Sciences

Research interests

It can be divided by two criteria:

  1. Geographical: Indo-Pacific Region, East Asia, Europe
  2. Subject: Security, Culture in IR, Strategic culture, Public diplomacy, Power (soft, smart, sharp)  

Invited guest lectures:

2012 The University of Genoa, Department of European Research (Italy), 2015 Calcutta University (India), 2016 Manipal University (India), 2018 National Chengchi University (Taiwan)


Scientific Activity

Academic community services

Co Editor

Editorial Committees/Boards journals

Teka of the Commission of Political Science and International Affairs

Polish Journal of International Studies

International Boards (Associations): membership and presidency

Member of Scientific Advisory Board, „European Culture” (2008 – 2011) 

President of the Board of International Research Foundation (2009- ),

President of Lublin Brand of Polish Society of International Studies (PTSM) (2012 - ),

Member of European International Studies Association (2013-)

Member of Central East European International Studies Association (2018-)

Member of World International Studies Committee (2017)

Invited peer reviewer for

Studia Europejskie, Stosunki międzynarodwe – International Relations, Atheneum, Polityka i Społeczeństwo, International Studies, OAP UW „e-Politikon”, Rocznik Strategiczny, and for Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Promotion and hiring committees, research funding assessments

2018 - reviewer in the evaluation process of project proposal submitted for the Fulbright Senior Award 2019/20 Polish-U.S. Fulbright Commission. In 2015 she was Taiwanese Fellowship grant  holder.

Organiser of research conferences and symposia

Conference: Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia , Lublin 2014

Conference: EU-ASEAN. Models of Integration,          Lublin 2017

Seminar: India in World Politics, Wydział Politologii UMCS, 2016

Lublin Workshops 2010 and 2011

Work experience:

2019 – Director of Doctoral School of Social Sciences;

2017 – 2019 – PhD Program Director at the Faculty of Political Science, Maria Curie Skłodowska University (UMCS) in Lublin, Poland;

2016 – full time professor at the Faculty of Political Science, Maria Curie Skłodowska University (UMCS) in Lublin, Poland.

Education and training:

2018 – invited guest lecture, National Chengchi University (Taiwan);

2016 – invited guest lecture, Manipal University (India);

2015 – invited guest lecture, Calcutta University (India);

2014 – Conference: Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia (Theory and Practice of International Relations. Intelectual Heritage of Profesor Ziemowit Jacek Pietraś), Lublin;

2017 – Conference: EU-ASEAN. Models of Integration, Lublin;

2016 – Seminar: India in World Politics, Lublin;

2012 – invited guest lecture, The University of Genoa, Department of European Research (Italy);

2011 – Lublin Workshops 2011;

2010 – Lublin Workshops 2010;

Research areas:

Geographical: Indo-Pacific Region, East Asia, Europe; Subject: Security, Culture in IR, Strategic culture, Public diplomacy, Power (soft, smart, sharp).

Research grants:

2015 – Taiwanese Fellowship grant holder.

Memberships and affiliations:

2018 – Member of Central East European International Studies Association;

2018 – reviewer in the evaluation process of project proposal submitted for the Fulbright Senior Award 2019/20 Polish-U.S. Fulbright Commission;

2017 – Member of World International Studies Committee;

2013 – Member of European International Studies Association;

2012 – President of Lublin Brand of Polish Society of International Studies (PTSM);

2009 – President of the Board of International Research Foundation;

2008 – 2011 – Member of Scientific Advisory Board, “European Culture”;

Editorial Committess of “Teka of the Commission of Political Science and International Affairs”;

Editorial Committee of “Polish Journal of International Studies”;

Peer reviewer of Studia Europejskie (European Studies);

Peer reviewer of Stosunki międzynarodowe – International Relations;

Peer reviewer of Atheneum;

Peer reviewer of Polityka i Społeczeństwo (Politics and Society);

Peer reviewer of International Studies;

Peer reviewer of OAP UW „e-Politikon”;

Peer reviewer of Rocznik Strategiczny (Strategic Yearbook);

Peer reviewer for Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Peer reviewer for Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Peer reviewer for Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego;

Selected publications:

ASEAN in a Changing World, A. Ziętek, G. Gil, (eds.), Peter Lang 2021

Taiwan's Exceptionsalism, A. Rudakowska, E. Trojnar, A.W. Ziętek, Jagiellonian University Press, Kraków 2019 

Polityka zagraniczna Japonii (Japan Foreign Policy), A. Ziętek, K. Żakowski, O. Pietrzyk, Lublin 2018;

A. Ziętek, Sekurytyzacja - proces intersubiektywnej komunikacji (Securitization – process of intersubjective communication) [in:] Komunikowanie polityczne (Political communication), Ł. Jędrzejski, E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak (eds), Lublin 2017;

A. Ziętek, Sekurytyzacja migracji w bezpieczeństwie kulturowym Europy (Securitization of migration in cultural security of Europe), “TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2017, nr 12(3);

A. Ziętek, The South China Sea: A Place of Rivalry and Power Management, “TEKA of the Commission of Political Science and International Affairs”, 2016, No 11(1), p. 25 – 45;

A. Ziętek, New Public Diplomacy as a Consequence of the Information Age [in:] New Technologies as a Factor of International Relations, M. Szkarłat, K. Mojska (eds), Cambridge 2016, p. 106 – 123;

A. Ziętek, Wymiar kulturowy bezpieczeństwa Polski (Cultural Dimension of Polish Security) [in:] Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego (Poland in the System of International Security), M. Pietraś (ed.), Warszawa 2016, p. 175 – 203;

A. Ziętek, Ewolucja sporów w regionie Azji i Pacyfiku (Evoloution of Disputes in Asia Pacific Region) [in:] Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015 (Asia-Pacific Region between 1985-2015), A. Jarczewska, J. Zajączkowski (ed.), Warszawa 2016, p. 477 – 499;

A. Ziętek, Sekurytyzacja islamu w Europie (Securitization of Islam in Europe) [in:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych (Norms, Values and Institutions in Interantional Relations), E. Stadmuller, Ł. Fijałkowski (eds), Waszawa 2015;

A. Ziętek, Zmiany klimatu jako zagrożenie dla bezpieczeństwa kulturowego (Climate Change as a threat to Culture Heritage) [in:] Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie (Selected Security Problems after Cold War), W. Gizicki (ed.), Lublin 2015.

A. Ziętek, The European Cultural Space, “Annales”, 2015, vol. XII, p. 11 – 22;

A. Ziętek, Pułapki bezpieczeństwo kulturowego (Traps in cultural security research) [in:] Kultura w stosunkach międzynarodowych. Pułapki kultury. Tom 2 (Culture international relations. Cultural Traps. Volume 2), G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber (eds), Warszawa 2014, p. 63 – 78;

A. Ziętek, Racja stanu Chińskiej Republiki Ludowej (National Interest of Peoples Republic of China) [in:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia (International Theory. Theory and Practice), M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek (eds), Lublin 2014, p. 223 – 241;

A. Ziętek, Era informacyjna a nowa dyplomacja publiczna – przykład Polski (New Public Diplomacy as the Consequences of Information Age) [in:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku (Digital Diplomacy as an instrument of foreign policy in XXI century) M. Kosienkowski, B. Piskorska (eds), Lublin 2014, p. 59 – 79;

A. Ziętek, Territorial disputes over the South China Sea [in:] Border Conflicts in the Contemporary World, Lublin 2014;

Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia (Theory and Practice of International relations), M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek (eds), Lublin 2014;

A. Ziętek, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie (Cultural Security in Europe), Wydawnictwo. UMCS, Lublin 2013;

A. Ziętek, Wizerunek międzynarodowy Polski (International Image of Poland) [in:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy (East-Central Europe in the Process of Transformation), H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki (eds), Zamość 2012, p. 247 – 265;

A. Ziętek, Migration as Security Challenge Facing Europe [in:] X Conference European Culture 2009, E. Banus, C. Branea (eds) Barcelona 2012, p. 235 – 248;

A. Ziętek, Soft power Chińskiej Republiki Ludowej. Soft power z chińską specyfiką, (Soft Power of People’s Republic of China), “TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2011, p. 131 – 148;

A. Ziętek, Kategoria sekurytyzacji w bezpieczeństwie kulturowym (Securitization as Category in Cultural Security), “Stosunki Międzynarodowe”, 2011, t. 44, nr 3-4, p. 171 – 188;

A. Ziętek, Polityka Chińskiej Republiki Ludowej w regionie czarnomorsko-kaspijskim (China Politics in the Black Sea and Caspian Sea Region) [in:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych (Black Sea and Caspian Sea Region in International Relations), B. Bojarczyk, T. Kapuśniak (eds), Lublin 2011;

A. Ziętek, Wielokulturowość w Europie – nowe zagrożenie (Multiculturalism in Europe) [in:] Polityka bezpieczeństwa na starym kontynencie (Security Policy in Old Continent), T. Jarocki, W. Sokała (eds), Toruń 2010, p. 165 – 179;

Międzynarodowe Stosunki Kulturalne (International Cultural Relations), A. Ziętek (ed.), Warszawa 2010;

A. Ziętek, Dyplomacja publiczna Polski (Poland’s Public Diplomacy), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K, Politologia”, 2010, vol. XVII(1), s. 65 – 82;

A. Ziętek, Demokratyzacja Chińskiej Republiki Ludowej (Democratization of Peoples Republic of China) [in:] Demokracja w Polsce i w świecie (Democracy in Poland and in the World), S. Zyborowicz (ed.), Toruń 2009, p. 234 – 252;

A. Ziętek, Conditions of Multicultural Europe [in:] Actas del IX Congreso “Cultura Europe”, I. Pastor, M. Casstrillo (eds), Pamplona 2009, p. 267 – 281;

A. Ziętek, Region Azji i Pacyfiku (Asia Pacific Region) [in:] Regiony w stosunkach międzynarodowych (Regions in International Relations), I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała (eds), Lublin 2009, p. 165 – 197;

A. Ziętek, Wyznaczniki kulturowe hegemonii Stanów Zjednoczonych Ameryki (Determinants of Cultural Hegemony of the United States of America), “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K, Politologia”, 2008, vol. XV(2), p. 29 – 46;

A. Ziętek, Działania ChRL wobec regionu Azji Centralnej (Policy of People’s Republic of China in Central Asia) [in:] Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych (Central Asia Region as an Area of International Influences), B. Bojarczyk, A. Ziętek (eds), Lublin 2008, p. 111 – 131;

Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych (Central Asian Region as an Area of International Influences), B. Bojarczyk, A. Ziętek (eds), Lublin 2008;

A. Ziętek, Dylematy wielokulturowości europejskiej (Multicultural European Dilemma) [in:] Quo Vadis, Europa? Kulturowe oblicza Europy (Quo Vadis Europe? Cultural Dimension of Europe), M. Janowski, J. Jonczek, L. Ślepowroński (eds), Szczecin 2008, p. 9 – 23;

A. Ziętek, Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu Azji i Pacyfiku (Relations of Russian Federation with Countries of Asia Pacific Region) [in:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych (Russia Federation in International relations), A. Czarnocki, I. Topolski (eds), Lublin 2006, p. 211 – 227;

A. Ziętek, Kultura (Culture) [in:] Międzynarodowe stosunki polityczne (International Political Relations), M. Pietraś (ed.), Lublin 2006, 2007, p. 420 – 437;

A. Ziętek, Region Azji i Pacyfiku (Asia Pacific Region) [in:] Międzynarodowe stosunki polityczne (International Political Relations), M. Pietraś (ed.), Lublin 2006, 2007, p. 258 – 261;

A. Ziętek, The European Cultural Space [in:] Actas del VII Congreso “Cultura Europea”, E. Banus (ed.), Pamplona 2005, p. 647 – 655;

A. Ziętek, Kultura w procesie globalizacji i integracji europejskiej (Culture in the Process of Globalization and European Integration) [in:] Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji (Nation, Culture and State in the Process of Globalization) J. Rokicki, M. Banaś (eds), Kraków 2004, p. 51 – 63;

A. Ziętek, Demokratyzacja a Islam (Democracy and Islam) [in:] Adaptacja wartości europejskich  w państwach islamu (Adaptation of European Values in Islam Countries), A. Ziętek, K. Stachurska (eds), Lublin 2004, p. 29 – 43;

Adaptacja wartości europejskich w państwach islamu (Adaptation of European Values in Islam Countries), A. Ziętek, K. Stachurska (eds), Lublin 2004;

Chiny w stosunkach międzynarodowych (China in International Relations), K. Iwańczuk, A. Ziętek (eds), Lublin 2003;

A. Ziętek, Tajwan w polityce ChRL (Taiwan in People’ Republic of China Policy) [in:] Chiny w stosunkach międzynarodowych (China in International Realtions), K. Iwańczuk, A. Ziętek (eds), Lublin 2003, p. 106 – 117;

A. Ziętek, Culture in European Integration [in:] Actas del VI Congreso “Cultura Europea”, E. Banus, B. Elio (eds), Pamplona 2002;

A. Ziętek, Globalization and Culture [in:] The faces of Globalisation, M. Pietraś (ed.) Lublin 2002, p. 197 – 209;

A. Ziętek, European Culture as Universal Culture? [in:] Actas Del V Congreso ‘Cultura Europea, E. Banus (ed.) Pamplona 2000, p. 159 – 165;

A. Ziętek, The Status of China’s Hong Kong Special Administrative Region, “Polish Yearbook of International Law”, 1997-1998, p. 201 – 217;

A. Ziętek, Aktualne problemy polityki zagranicznej Republiki Chińskiej na Tajwanie (Foreign Policy of Republic of China (Taiwan)) [in:] Tajwan w stosunkach międzynarodowych (Taiwan in International Relations), E. Haliżak (ed.), Warszawa 1997, p. 61 – 79;

A. Ziętek, Międzynarodowy status Hongkongu (International Status of Hong Kong), Lublin 1997.