Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dariusz Kondrakiewicz

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
81 537 60 31
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


  


 


 Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23 


 wtorki - godz. 11.30-13.00


czwartki - 9.30-11.00 


 


 

O sobie

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

2016 – Habilitacja – Wydział Politologii UMCS;

1996 – Doktorat – Wydział Politologii UMCS;

1986 – Magisterium – Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych UMCS.

Zainteresowania badawcze:

Współczesne zjawiska i procesy międzynarodowe; prognozy międzynarodowe; polityka wielkich mocarstw; polityka zagraniczna Polski; równowaga sił; uchodźcy w stosunkach międzynarodowych; stosunki zewnętrzne UE.

Prowadzone zajęcia:

  • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe;
  • Międzynarodowe stosunki polityczne;
  • Polityka zagraniczna USA;
  • Pozaeuropejska polityka UE;
  • Globalne instytucje bezpieczeństwa. 

 

 


Działalność naukowa

Inne osiągnięcia:

2010 – Training for University Didactic, Reykjavik University;

2009 – Higher Education Institutions Management, Diakonhjemmet University College (Oslo);

2009 – Jean Monnet Conference: 20 Years of Support for Eurpean Integration Studies: From the Jean Monnet Action to the Jean Monnet Programme, (Bruksela);

2004 - 7th ECSA World Conference: The European Union and Emerging World Orders: Perceptions and Strategies (Bruksela);

2002 – 2005 – Jean Monnet European Module 2002/2005; C02/0297: Refugees in Europe;

2001 – The United Nations, Civil Society, and Private Sector: Partnerships for Sustainable Human Security – Summer Course, Central European University – Budapeszt;

2000 – EU External Capability and Influence in International Affairs – Graduate Institute of European Studies – University of Geneva (Genewa);

1998 – 2000 – Jean Monnet Permanent Course 1998/2000; PL98/001: European Union in the International System;

1998 – TEMPUS – University of Panteion – (Ateny);

1996 – 1998 – Grant NATO: 1996-98: Réfugiés politique en Pologne. Les problemes juridiques et politiques;

1996 – 1997 – Grant doktorski KBN 1996-97: Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych.

Wybrane publikacje:

D. Kondrakiewicz - Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, ,,Prace Instytutu Europy Wschodniej", 16/2021, https://doi.org/10.36874/M21580

D. Kondrakiewicz, Między porządkiem a chaosem. Faza nierównowagi systemu międzynarodowego, Lublin 2015;

D. Kondrakiewicz, Ład międzynarodowy po zimnej wojnie z perspektywy teorii równowagi sił [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Lublin 2014, s. 143 – 166;

D. Kondrakiewicz, Metody pomiaru siły państwa w stosunkach międzynarodowych [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. II, red. E. Haliżak, M. Pietraś, Warszawa 2013, s. 13 – 22;

D. Kondrakiewicz, Ewolucja funkcji organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych [w:] Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, red. A. Pawłowska, Lublin 2010, s. 173 – 196;

D. Kondrakiewicz, Region Ameryki Północnej [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009, s. 197 – 208;

D. Kondrakiewicz, Równowaga sił jako czynnik stabilizujący stosunki międzynarodowe [w:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych, red. I. Stawowy- Kawki, Kraków 2009, s. 103 – 119;

D. Kondrakiewicz, Działania Stanów Zjednoczonych Ameryki w regionie [w:] Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, A. Ziętek, Lublin 2008, s. 131 – 152;

D. Kondrakiewicz, Równowaga sił w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Lublin 2008, s. 249 – 271;

D. Kondrakiewicz, Państwo [w:] Międzynarodowe Stosunki Polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, s. 65 – 91.

D. Kondrakiewicz, Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych, Lublin 1999.

D. Kondrakiewicz, Identity in Conditions of Disintegration of Stability Systems [w:] Tożsamość. odmienność, tolerancja, a kultura pokoju, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 1998, s. 28 – 44.

Pełnione funkcje:

Działalność naukowa:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych;