Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dariusz Kondrakiewicz

Personal information

Work experience:

2010 – Training for University Didactic, Reykjavik University;

2009 – Jean Monnet Conference, 20 Years of Support for Eurpean Integration Studies: From the Jean Monnet Action to the Jean Monnet Programme (Brussels);

2009 – Higher Education Institutions Management, Diakonhjemmet University College, Oslo

2004 – 7th  ECSA World Conference “The European Union and Emerging World Orders: Perceptions and Strategies”, European Commission (Brussels);

2001 – The United Nations, Civil Society, and Private Sector: Partnerships for Sustainable Human Security – Summer Course, Central European University (Budapest);

2000 – EU External Capability and Influence in International Affairs – Graduate Institute of European Studies – University of Geneva;

1998 – TEMPUS – University of Panteion (Athens).

Education and training:

2016 – Habilitacja – Faculty Political of Science UMCS;

1996 – Ph. D. – Faculty Political of Science UMCS;

1986 – MA– Institut Political of Science UMCS.

Research areas:

Contemporary international relations, international forecastings, politics of the great powers, foreign policy of Poland, balance of power, external relations of EU, refugees in international relations.

Lectures and exercises:

  • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe (Forecast and International Simulations);
  • Międzynarodowe stosunki polityczne (International Political Relations);
  • Polityka zagraniczna USA (US Foreign Policy);
  • Pozaeuropejska polityka UE (EU Non-European Policy);
  • Globalne instytucje bezpieczeństwa (Global Security Institutions);
  • Uchodźcy w Europie (Refugees in Europe).

Scientific Activity

Research grants:

2002 – 2005 – Jean Monnet European Module 2002/2005 „Refugees in Europe” C02/0297;

1998 – 2000 – Jean Monnet Permanent Course 1998/2000 ,,European Union in the International System” PL98/001;

1996 – 1998 – Grant NATO: „Réfugiés politique en Pologne. Les problemes juridiques et politiques” (Political refugees in Poland. Legal and political problems);

1996 – 1997 – Grant doktorski KBN: „Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych” (Balance of Power systems in international relations).

Memberships and affiliations:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (Polish Association of International Relations);

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Polish Association of Political Sciences).

Selected publications:

D. Kondrakiewicz, Między porządkiem a chaosem. Faza nierównowagi systemu międzynarodowego (Between order and chaos. Phase of imbalance of the international system), Lublin 2015;

D. Kondrakiewicz, Ewolucja funkcji organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych (The evolution ofthefunctionsof non-governmental organizationsin international relations) [in:]Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, A. Pawłowska (ed.), Lublin 2010, p. 173 – 196;

D. Kondrakiewicz, Region Ameryki Północnej (Region of North America) [in:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, (Regions in international relations), I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała (eds), Lublin 2009, p. 197 – 208;

D. Kondrakiewicz, Równowaga sił jako czynnik stabilizujący stosunki międzynarodowe (The balance of power as a stabilizing factor in international relations) [in:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych (Factors of stability and instability in international relations), I. Stawowy – Kawka (ed.), Kraków 2009, p. 103 – 119;

D. Kondrakiewicz, Działania Stanów Zjednoczonych Ameryki w regionie (The actions of the United States of America in the region) [in:] Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, (Region of Central Asia as an area of international influences), B. Bojarczyk, A. Ziętek (eds), Lublin 2008, p. 131 – 152;

D. Kondrakiewicz, Równowaga sił w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym (Balance of power in the late-Westphalian international order) [in:] Późnowestfalski ład międzynarodowy (Late-Westphalian international order), M. Pietraś, K. Marzęda (eds), Lublin 2008, p. 249 – 271;

D. Kondrakiewicz, Państwo (State) [in:] Międzynarodowe Stosunki Polityczne (International political relations), M. Pietraś (ed.), Lublin 2006, p. 65 – 91;

D. Kondrakiewicz, Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych (Balance of power systems in international relations), Lublin 1999;

D. Kondrakiewicz, Identity in Conditions of Disintegration of Stability Systems [in:] Tożsamość. odmienność, tolerancja, a kultura pokoju, J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz (eds), Lublin 1998, p. 28 – 44.