64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Lublinie

Ponad pół tysiąca chemików z całej Polski będzie obradować w murach naszej Uczelni. Okazją do takiego spotkania jest 64. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Lublinie.

W dniach 11-16 września br. odbędzie się w Lublinie 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Ta największa konferencja chemiczna organizowana w Polsce, skupiająca zarówno naukowców, nauczycieli, jak i specjalistów pracujących w różnych gałęziach przemysłu chemicznego, jest doskonałą okazja do spotkania, wymiany doświadczeń i myśli naukowej, a także nawiązania oraz podtrzymania współpracy między różnymi ośrodkami.

Obrady tegorocznego Zjazdu będą odbywały się zarówno na Wydziale Chemii, Ekonomicznym oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS i zostaną podzielone na 17 sekcji naukowych. Ich tematyka obejmie wszystkie dziedziny chemii, nad którymi pracują naukowcy i technologowie w polskich ośrodkach badawczych tj.: chemia organiczna i metaloorganiczna; chemia medyczna, farmaceutyczna i bioorganiczna; chemia polimerów i biopolimerów; chemia nieorganiczna, koordynacyjna i bionieorganiczna; elektrochemia i eletroanaliza; chemia fizyczna; chemia żywności i biotechnologia; chemia analityczna i środowiskowa oraz metody chromatograficzne; fizykochemia zjawisk międzyfazowych i chemia stosowana; kataliza, inżynieria i technologia chemiczna; krystalografia i chemia strukturalna; chemia plazmy, chemia radiacyjna i radiochemia oraz dydaktyka i historia chemii. W programie zjazdu przewidziano również miejsce na integrację młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów w ramach Forum Młodych.

Uroczyste otwarcie 64. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Lublinie odbędzie się w poniedziałek (12 września) o godzinie 9:00 w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Wykład Inauguracyjny wygłosi prof. Jean-Marie Lehn, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1987 roku, wykładowca prestiżowego Collège de France, twórca m.in. chemii supramolekularnej.

W lubelskich Zjeździe weźmie udział blisko 650 naukowców z całej Polski oraz ok. 50 badaczy z Ukrainy. Nie zabraknie wielu znamienitych gości, zarówno laureatów medali i wyróżnień przyznawanych przez TPChem oraz gości z kraju i zagranicy, którzy poprowadzą wykłady plenarne – m.in. prof. Wolfgang Weigand (Fridrich Schiller University, Jena, Germany), prof. Jean-Marie Lehn (University of Strasbourg, Institute of Advanced Study (USIAS) Chair of Chemistry of Complex Systems), prof. dr hab. Henryk Kozłowski (Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej), dr Iwona Maciejowska, prof. UJ (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. dr hab. Anna M. Trzeciak (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. dr hab. Jacek Waluk (Instytut Chemii Fizycznej PAN), prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN) czy prof. dr hab. inż. Henryk Jeleń (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).

Podczas tegorocznego Zjazdu, obok obrad naukowych, nie zabraknie ciekawych imprez towarzyszących, tj. wycieczek po Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Kozłówce czy Zamościu, koncert Lubelskiej Federacji Bardów czy spektakl „Sztukmistrz” na podstawie powieści Isaaca Bashevisa Singera „Sztukmistrz z Lublina” w wykonaniu Teatru ITP. KUL.

- Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do pięknego Lublina w gościnne progi naszego Uniwersytetu imienia znakomitej polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Bardzo zależy nam na tym, aby tegoroczny Zjazd stał się wyjątkowym wydarzeniem naukowym i kulturalnym. Dołożymy wszelkich starań aby spotkanie przebiegało w bezpiecznej i przyjemnej atmosferze – zapewnia i zachęca do aktywnego uczestnictwa przewodnicząca komitetu organizacyjnego i jednocześnie przewodnicząca lubelskiego oddziału PTCHem, dr hab. Beata Podkościelna, prof. UMCS.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda, a Komitet Honorowy tworzą m.in. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz rektorzy lubelskich uczelni wyższych. Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska z UMCS, a przewodniczącą komitetu organizacyjnego dr hab. Beata Podkościelna, prof. Uczelni z Katedry Chemii Polimerów i kuratorka Katedry Chemii Organicznej w Instytucie Nauk Chemicznych na Wydziale Chemii UMCS oraz przewodnicząca lubelskiego oddziału PTCHem.

Carl Gustav Jung powiedział kiedyś, że „spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, obie ulegają przemianie” i te ponadczasowe słowa stanowią hasło przewodnie tegorocznego 64. Zjazdu Naukowego PTCHem w Lublinie.

Więcej informacji na stronie Zjazdu

Źródło: Centrum Prasowe UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    12 września 2022