124. rocznica odkrycia polonu przez Marię Curie-Skłodowską

18 lipca 1898 roku Maria Curie-Skłodowska oraz Pierre Curie poinformowali opinię publiczną o odkryciu polonu. To jeden z dwóch zdefiniowanych i opisanych przez małżeństwo chemików radioaktywnych pierwiastków.

Polon otrzymał symbol Po. Pierwiastek, którego liczba atomowa wynosi 84, został nazwany na cześć Polski. Przedstawiając taką nazwę, Maria Curie-Skłodowska zamierzała nakreślić międzynarodowej społeczności, w jakiej sytuacji znajdowała się wówczas będąca pod zaborami ojczyzna.

Odkrycie polonu było efektem badań nad radioaktywnymi surowcami. Przed wyodrębnieniem tego pierwiastka państwo Curie stworzyli bowiem innowacyjną metodę chemicznej analizy, pozwalającej na pomiar promieniotwórczości. Na wskutek opracowania danej metody zaobserwowali, że minerały takie jak uraninit i tobernit nie tylko są bardziej radioaktywne od uranu, ale również zawierają nieznany wcześniej polon.

Małżeństwo badaczy nie zaprzestało jednak prac z uwagi na hipotezę, że może istnieć kolejna radioaktywna substancja. W grudniu 1898 roku ich przewidywania okazały się słuszne – odkryli nowy pierwiastek „rad”.

Maria Curie-Skłodowska, Pierre Curie oraz Henri Becquerel w 1905 roku otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za badania nad promieniotwórczością. W 1911 roku Szwedzka Akademia Nauk wręczyła naukowczyni Nagrodę Nobla z Chemii za wynalezienie nowych pierwiastków.

Polon od wielu lat stosuje się do usuwania ładunków elektrostatycznych w technice drukarskiej i fotografii, a także jako źródło elektryczności oraz ciepła, m.in. w satelitach.

Fot. GDJ/11903 images

    Wszystkie aktualności