„LubTech-Digital Health 2021” – konferencja

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia transmisji online z konferencji „LubTech-Digital Health 2021” dedykowanej cyfryzacji w obszarze medycyny i zdrowia. Wydarzenie to będzie pierwszą z cyklu konferencji poświęconych nowym technologiom, realizowanych pod wspólną marką LubTech. Konferencja odbywa się dzisiaj, 8 września br. w godz. 8:00–16:30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz online.

Inicjatywa konferencji powstała w środowisku Klastra Lubelska Medycyna – największego klastra w obszarze zdrowia i medycyny w Polsce. Środowisko Klastra Lubelska Medycyna to środowisko eksperckie w zakresie wielu specjalizacji medycznych, środowisko tworzące sprawny ekosystem innowacji, w którym wsparcie otrzymują zarówno innowatorzy i startupy z branży, ale również dojrzałe firmy. Projekty Klastra w zakresie aktywności innowacyjnej zostały wyróżnione przez ekspertów w podsumowaniu badania prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Benchmarking Klastrów – edycja 2020.

Cyfryzacja obszaru zdrowia to jeden z priorytetów w nowej perspektywie finansowania UE, dlatego budowanie wspólnej wiedzy, wymiana doświadczeń i łączenie kompetencji są teraz szczególnie ważne. Stąd pomysł na organizację konferencji, podczas której chcemy kompleksowo przedstawić aktualną wiedzę w zakresie e-zdrowia. Zapraszamy podmioty zawodowo zaangażowane w pracę nad nowymi rozwiązaniami, ale również zainteresowanych tą tematyką mieszkańców Lublina i regionu. Konferencja poruszy najważniejsze zagadnienia cyfrowej medycyny oraz będzie okazją do poznania kluczowych instytucji wspierających rozwój innowacji, realizowanych i planowanych projektów oraz lubelskich ekspertów – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona podmiotów związanych z obszarem zdrowia, m.in. jednostek leczniczych, firm z obszaru medycyny i zdrowia oraz z branży ICT, przedstawicieli administracji publicznej oraz szerokiego grona innowatorów i użytkowników końcowych zainteresowanych tematyką rozwoju innowacji w obszarze e-zdrowia. Podczas konferencji przedstawione zostaną aktualne trendy, priorytety rozwojowe, wdrażane rozwiązania i nowe projekty. Konferencja będzie okazją do poznania najważniejszych instytucji tworzących system wsparcia dla innowacji w zdrowiu oraz ich roli w systemie. Omówiona zostanie także rola użytkownika końcowego, technologiczne, prawne, ekonomiczno-społeczne i etyczne bariery wdrożeń oraz komercjalizacji.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie sympozjum naukowe odbywające się 7 września br. w ramach projektu Reinitilise finansowanego z programu Horyzont 2020, którego liderem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (partnerzy: KU Leuven, Uniwersytet w Maceracie, Eurocentro) dotyczące ochrony podstawowych praw w wykorzystaniu technologii cyfrowych w obszarze e-zdrowia.

Głównymi organizatorami wydarzenia są Miasto Lublin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W organizację konferencji włączyły się również firmy będące członkami Klastra Lubelska Medycyna.

Zobacz transmisję online

Agenda konferencji oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia.

Link do wydarzenia na platformie Facebook

    Aktualności

    Data dodania
    8 września 2021