The adressbook

mgr Małgorzata Chmielewska

Telefon
81 533 33 63
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnicjo.umcs.pl
www.poswiadczanie.umcs.pl
Konsultacje


ZAPISY NA LEKTORATY  SZ 2021/22
informacje w drugiej połowie września 2021
Kalendarz akademicki 2021/22  tutaj
e-Konsultacje | 2020/21


•  Ms Teams (dla studentów)
  uniwersytecka poczta elektroniczna


URLOP : do 20.09.2021

konsultacje we wrześniu 2021:
pon 08.15 - 09.15   
czw 08.15 - 09.15     
Go for TOLES certificate in Legal English! | www.toleslegal.com

Listen to UMCS students and find out what is special about it:


 What kind of langauge exam is TOLES? | by Paulina Dz.* (Law and Business, Faculty of Law & Administration UMCS)


  Why do you need a TOLES certificate? | by Jagoda B.* (Law and Business, Faculty of Law & Administration UMCS) 


 What to expect from TOLES exam? | by Weronika S.* (Internal Security, Faculty of Law & Administration UMCS)


*  wszystkie nagrania wraz z wizerunkiem zostały zamieszczone i udostępnione za zgodą ich Autorów 

O sobie

WYKSZTAŁCENIE 

 • studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej (UMCS) 
 • studia podyplomowe angl. 'Public Relations and Media Marketing' (UMCS)

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ W UMCS

 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych  (do 2003 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) 
 • Uczelniany Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej
 • Językowa Komisja Egzaminacyjna dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej

PEŁNIONE FUNKCJE 

 • dyrektor CNiCJO UMCS (2014 - 2018)  [Raport]
 • kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Języków Obcych w CNiCJO UMCS (2004 - 2018)
 • Senator UMCS (XX kadencji)
 • przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej (2013 - 2020)
 • przewodnicząca Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej (2017 - 2021)
 • przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej z Języka Angielskiego dla przewodników oraz pilotów wycieczek powołanej przez Marszałka woj. lubelskiego (od 2007)

LICENCJE  |  UPRAWNIENIA  |  CZŁONKOSTWO

 • ALTE individual affiliate
 • EULETA individual member
 • IATEFL member
 • członek PTN
 • egzaminator / trener / letter rater TELC (j. angielski ogólny i biznesowy)
 • egzaminator TELC (j. polski)
 • egzaminator PTE 
 • egzaminator / administrator TOLES
 • egzaminator / administrator ETS Global (TOEIC / TFI)
 • egzaminator Cambridge ESOL (FCE)
 • egzaminator OKE ('Nowa Matura')

NAGRODY  |  ODZNACZENIA 

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2014)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2005)
 • osiem nagród JM Rektora UMCS "za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni"

WYNIKI ANKIET OCENY ZAJĘĆ 

 • średnia ocena za okres  2018/19 – 2020/21    5.97 

OPINIE  |  REKOMENDACJE  |  ZAŚWIADCZENIA O WSPÓŁPRACY

            dostępne na życzenie 


'LEGAL ENGLISH' PROJECTS with INTERNATIONAL PARTNERS

 • STUDY LEGAL ENGLISH | 2021 
 • TransLegal | 2021
 • CAMBRIDGE LAW STUDIO | 2020/21 
 • CAMBRIDGE LEGAL ENGLISH ACADEMY | 2020/21 

ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT | OPD  (latest)

 • MiLLaT Mediation in Language Learning and Teaching (Uniwersytet Warszawski | European Language Council | Polskie Towarzystwo Neofilologiczne) September 2021
 • TransLegal ecourse | Legal English Lab | Legal English Audit  (TransLegal) May 2021 
 • Study LEGAL ENGLISH for personal development and TOLES for professional career | LE Project (Louise Kulbicki, Study Legal English) May 2021
 • 1st International Digital Symposium #ALTEdigital2021 (ALTE | Association of Language Teachers in Europe) April 2021   
 • The Future of Language Education - learning lessons from the pandemic (ECML | the European Centre for Modern Languages) April 2021 | The Covid pandemic has presented challenges for all sectors of education and has led to widespread changes in educational practices. These have greatly affected language teaching and learning across Europe
 • Online Cambridge Day in Poland (Cambridge Assessment English | Cambridge University Press) April 2021
 • The Complete Legal English Programme 'ILLUMINATE'  | LE Project (Catherine Mason | Cambridge Law Studio) December 2020 / January 2021
 • 'Ex Parte' ezine (pp.2-7) (electronic magazine) | newsletters | web workshops | LE Project (Mark Fletton, Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law) January 2021
 • Covid-19 and language education: Two challenges, one response (David Little, EAQUALS | European Association for Quality Language Services) December 2020
 • Assessing Adult Learners On-Line and Off-Line  (dr Grzegorz Śpiewak | MACMILLAN Education) December 2020
 • Legal Background & Quality Procedures  (telc | The European Language Certificates) November 2020
 • Online Academic English Conference | Better Learning  (Cambridge University Press) October 2020
 • EAQUALS Online Event 2020  #eaqualsonline  (European Association for Quality Language Services) October 2020
 • III KONGRES FRSE + ERASMUS 'Edukacja Przyszłości + Przyszłość Edukacji' (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) October 2020
 • ONLINE Research Seminar 2020 with Centre for Research in English Language Learning and Assessment  (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / CRELLA | Centre for Research in English Language Learning and Assessment) July 2020
 • Innovative Language Teaching Methods As Ways To Promote Multilingualism and Language Education (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / NESET | Network of Experts working on the Social dimension of Education and Training / European Commission) June 2020
 • EULETA WORLD CAFÉ 2020: An Online Meeting to Share Teaching Experiences During Lock-down (EULETA | The European Legal English Teachers' Association) June 2020
 • Intercultural Competence in English | Teaching the Culture Construct: Online (ELC | EUROPEAN LANGUAGE COMPETENCE) June 2020
 • Taking Your Students Online | Guided E-learning – Case Studies  (EAQUALS | European Association for Quality Language Services) June 2020
 • CEFR Matrix: A Quality Assurance for CEFR use (ECML | European Centre for Modern Languages at Council of Europe / EAQUALS) June 2020
 • Case Study from EC English | The Mother of Invention  (Gillian Davidson & David Byrne EAQUALS | European Association for Quality Language Services) June 2020
 • Teacher wellbeing in a time of crisis  (PASE | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych) June 2020
 • Online Assessment with Tom Kiddle, NILE (EAQUALS | European Association for Quality Language Services, May 2020)
 • World Intellectual Property Organization Services and Initiatives  (WIPO | World Intellectual Property Organization) May 2020
 • ALTE Principles of Good Practice | Guidelines for Development of Language for Specific Purposes | Language Tests for Access, Integration and Citizenship (ALTE | the Association of Language Testers in Europe) May 2020
 • Ensuring Excellence in the VLE with Julie Wallis, The London School (EAQUALS | European Association for Quality Language Services) May 2020
 • Language Assessment for Migration and Integration  (ALTE | the Association of Language Testers in Europe) May 2020
 • Bees or Butterflies? Teaching in Times of COVID-19  (Jeremy Harmer PEARSON) May 2020
 • Certyfikat językowy bez wychodzenia z domu  (Karol Granoszewski LanguageCert) April 2020
 • A Look Behind the Scenes with TELC IT Team  (The European Language Certificates) April 2020
 • Motivating Students  (David Bish EDUNATION) January 2020
 • Legal Sightseeing in Lublin |  the Legend of the Devil's Paw Imprint  (Louise Kulbicki SLE | STUDY LEGAL ENGLISH) Sep 2019

ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA WYBRANYCH KONFERENCJI oraz SEMINARIÓW UCZELNIANYCH

 • Spread your wings and fly high, i.e. Legal English in Blended Learning (UMCS / Study Legal English / EULETA) Lublin, 2019
 • Międzyuczelniane konferencje prawnicze w j. angielskim dla studentów i doktorantów - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS i JM Rektora KUL (UMCS / KUL) Lublin, 2018 / 2019
 • Specyfika pracy w środowisku uczelni wyższej (UMCS / Personnel Training Institute) Lublin, 2018 
 • Poświadczanie biegłości językowej w akademickim systemie kształcenia - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS (ZdsPBJ UMCS / FRSE / MNiSW / RKdsCBJ UW / JOwS / IATEFL / Pearson) Lublin, 2014
 • Europejskie dni kształcenia językowego (UMCS / KUL / ZSS im. UE w Zamościu) Zamość, 2013
 • Wielojęzyczność w Europie a certyfikaty językowe (UMCS / WSzIA / Europe Direct) Zamość, 2009
 • Europejskie standardy nauczania i certyfikacji języków obcych (UMCS) Lublin, 2008

WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTACH UE REALIZOWANYCH Z UMCS oraz INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI 

 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Akademicka Kadra Przyszłości"
 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Rozwój kompetencji nauczycieli inwestycją w przyszłość naszej szkoły i regionu"
 • TEMPUS IV  "The Joint Project to Develop a New Regional Master Programme" (2015)
 • Europejski Fundusz Społeczny "Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik" (2014/2015)
 • lektorat j. angielskiego z wykorzystaniem e-learningu dla studentów W-łu Prawa i Administracji UMCS, realizowany w oparciu o program oraz platformę internetową "Longman English Interactive" (LEI) na czterech poziomach zaawansowania A1 / A2 / B1 / B2 (Pearson Longman, 2008 - 2012) 

PUBLIKACJE 

 • 'Ex Parte' ezine (electronic magazine) pp.2-7 | Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law (2021)
 • TELC JĘZYK POLSKI B1-B2 SZKOŁA. Egzamin próbny 1  wyd. telc GmbH, Frankfurt nad Menem (2013)
 • Landmarks and Traces of Jewish Culture in Lublin. Guidebook (przekład)  wyd. Ad Rem, Lublin (1996)

Ogłoszenia

JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU LEKTORATU 

TUTAJ


SPRAWDŹ SIĘ I ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY


LEGAL ENGLISH - dodatkowe źródła i materiały

*  więcej - po zalogowaniu do systemu 'Wirtualny Kampus'


 Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją jubileuszową

Tak było. 70 lat lektoratów języków obcych w UMCS (1945 - 2015)
pod redakcją D. Dziełanowskiej, J. Maliszewskiego i T. Ochab

Wydawnictwo UMCS, 2015  


 • Uniwersyteckie kursy językowe
  więcej informacji
    TUTAJ

 • Międzynarodowe egzaminy certyfikatowe
  więcej informacji TUTAJ  Follow UMCS: