The adressbook

mgr Małgorzata Chmielewska

mgr Małgorzata Chmielewska
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnicjo.umcs.pl
Konsultacje

 


Kalendarz akademicki / Academic Calendar (2023/24)

link
Konsultacje / Office Hours

Pon / Mon 11.45 - 12.45 Kronos 29 / 10 & MS Teams
Wt  / Tue  14.15 - 15.15 Kronos 11 / 29 & MS Teams

  proszę o wcześniejsze potwierdzenie, w/w terminy mogą ulec zmianie
  zapraszam do kontaktu mailowego
Z perspektywy Studentów / From the Student's Perspective  

zob / watch  
YouTube


 

O sobie

 


EDUKACJA 

 • studia podyplomowe angl. 'Public Relations and Media Marketing' | UMCS
 • studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej | UMCS
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ W UMCS

 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych  (do 2003 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) 
 • Uczelniany Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej
 • Językowa Komisja Egzaminacyjna dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej

PEŁNIONE FUNKCJE 

 • dyrektor CNiCJO UMCS (2014 - 2018)  [Raport]
 • kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Języków Obcych w CNiCJO UMCS (2004 - 2018)
 • Senator UMCS (XX kadencji)
 • przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej (2013 - 2020)
 • przewodnicząca Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej (2017 - 2021)
 • przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej z Języka Angielskiego dla przewodników oraz pilotów wycieczek powołanej przez Marszałka woj. lubelskiego (od 2007)

PRAKTYKA  |  KWALIFIKACJE  |  CZŁONKOSTWO

 • EC  European Digital Education Hub
 • ILETA member
 • EAQUALS  individual affiliate
 • EULETA  individual member
 • członek IATEFL
 • członek PTN
 • egzaminator / trener / letter rater TELC (j. angielski ogólny i biznesowy)
 • egzaminator TELC (j. polski)
 • egzaminator PTE 
 • egzaminator / administrator TOLES
 • egzaminator / administrator ETS Global (TOEIC / TFI)
 • egzaminator Cambridge ESOL (FCE)
 • egzaminator OKE ('Nowa Matura')

NAGRODY  |  ODZNACZENIA  |  WYRÓŻNIENIA

 • dyplomy Homo Didacticus  1. i 2edycja  przyznane przez Władze UMCS  za wyróżniającą się pracę dydaktyczną i zaangażowanie w kształceniena podstawie najwyższych ocen otrzymanych od studentów
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2014)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2005)
 • nagrody JM Rektora UMCS (x 8)za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni"

OPINIE  |  REKOMENDACJE  |  ZAŚWIADCZENIA O WSPÓŁPRACY

            dostępne na życzenie 


PROJEKTY PARTNERSKIE z zakresu 'Legal English' / 'General English'

 • wyd. językowe PRESTON PUBLISHING  |  2023
 • NATASHA COSTELLO & LOUISE KULBICKI  |  2023
 • STUDY LEGAL ENGLISH  |  2023
 • TOLES  |  2022
 • TRANSLEGAL® & TRANSLEGAL's Legal English Lab |  2022
 • STUDY LEGAL ENGLISH  •  video YT  |  2021 
 • CAMBRIDGE LAW STUDIO & TOLES  |  2021 
 • CAMBRIDGE LEGAL ENGLISH  |  2020

ROZWÓJ ZAWODOWY (ost.) |  PROFESSIONAL DEVELOPMENT (latest)

 • ELTOC | English Language Teaching Online Conference (Oxford University Press & English Language Teaching) czerwiec 2023
 • Polish Your English with PRESTON PUBLISHING : Crime and Punishment | LE & GE Student Project (Preston Publishing) maj 2023
 • 15 Ideas to Use GPT Chat in Your Classroom (EduNation Global) maj 2023
 • Learner Engagement and Language Teaching in the 21st Century (ICC • the International Language Association / EUROLTA Teacher Training • European Certificate in Language Teaching to Adults) | maj 2023
 • Nowoczesny PR na nowe czasy / w dobie AI (IMOK • Instytut Marki Online i Komunikacji Future of Skills| kwiecień 2023
 • Practical English Language Skills For Lawyers | Improving Your Legal English by Natasha Costello and Louise Kulbicki (Routlege Taylor & Francis Group, 2023) — Acknowledgements
 • Learning during the Pandemic : Lessons Learnt, Present Practices and New Opportunities (Dr Julio Gimenez | ICC • The International Language Association) | marzec 2023
 • Practical Legal English Language Skills  (Stephen Horowitz, Louise Kulbicki, Natasha Costello) | styczeń 2023
 • II Dzień Jakości Kształcenia w UMCS | grudzień 2022
 • V Kongres Edukacji / 35-lecie Programu Erasmus+ : Edukacja Przyszłości + Przyszłość Edukacji — pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (FRSE  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; ELL  European Language Label; UW  Uniwersytet Warszawski) | 27 października 2022

ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA WYBRANYCH KONFERENCJI oraz SEMINARIÓW UCZELNIANYCH

 • TransLegal® : Online Tools & Ideas | Legal English webinar  (Matt Firth | University of St. Gallen Switzerland & Peter Torma | TransLegal®) | online 2021
 • Spread your wings and fly high, i.e. Legal English in Blended Learning (UMCS / Study Legal English / EULETA) | Lublin, 2019
 • Międzyuczelniane konferencje prawnicze w j. angielskim dla studentów i doktorantów - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS i JM Rektora KUL (UMCS / KUL) Lublin, 2018 / 2019
 • Specyfika pracy w środowisku uczelni wyższej (UMCS / Personnel Training Institute) | Lublin, 2018 
 • Poświadczanie biegłości językowej w akademickim systemie kształcenia - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS (ZdsPBJ UMCS / FRSE / MNiSW / RKdsCBJ UW / JOwS / IATEFL / Pearson) | Lublin, 2014
 • Europejskie dni kształcenia językowego (UMCS / KUL / ZSS im. UE w Zamościu) | Zamość, 2013
 • Wielojęzyczność w Europie a certyfikaty językowe (UMCS / WSzIA / Europe Direct) Zamość, 2009
 • Europejskie standardy nauczania i certyfikacji języków obcych (UMCS) | Lublin, 2008 

PUBLIKACJE 

 • 'Ex Parte' ezine (electronic magazine) pp. 3-7 | Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law (2021)
 • TELC JĘZYK POLSKI B1-B2 SZKOŁA. Egzamin próbny 1  wyd. telc GmbH, Frankfurt nad Menem (2013)
 • Landmarks and Traces of Jewish Culture in Lublin. Guidebook (przekład)  wyd. Ad Rem, Lublin (1996)

Ogłoszenia

UNIWERSYTECKIE KURSY JĘZYKOWE   tutaj
ZAPISZ SIĘ NA KURS  tutaj

EGZAMINY i CERTYFIKATY JĘZYKOWE  tutajSPRAWDŹ SIĘ I ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY


JUBILEUSZ Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją jubileuszową

Tak było. 70 lat lektoratów języków obcych w UMCS (1945 - 2015)
pod redakcją D. Dziełanowskiej, J. Maliszewskiego i T. Ochab

Wydawnictwo UMCS, 2015