TOLES Higher – egzamin z prawniczego języka angielskiego

Termin dokonywania wpłat na egzamin TOLES Higher (550 zł) wraz z dostarczeniem kserokopii  dowodu wpłaty do Sekretariatu CNiCJO upływa 17 lutego 2017.

Opłaty należy dokonać na konto:

Opłaty za egzamin z imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata (a nie osoby wpłacającej) oraz dopiskiem Egzamin TOLES - należy dokonać na następujące konto:

UMCS CNiCJO BRE S.A. O/LUBLIN

24 1140 1094 0000 2905 1600 1146

Przykładowy test egzaminacyjny można znaleźć tutaj

http://www.toleslegal.com/toles-higher-exam-2/

    Data dodania
    28 stycznia 2017