Postępowania habilitacyjne

dr Sabina Grabowska

dr Ewa Skrzydło-Tefelska

dr Anna Kosut

dr Leszek Bielecki

dr Radosław Grabowski

dr Jerzy Kowalski

dr Marek Kulik

dr Grzegorz Ławnikowicz

dr Bartosz Liżewski

dr Tomasz Demendecki

dr Rafał Poździk

dr Wojciech Dziedziak

dr Krzysztof Topolewski

dr Jacek Zaleśny

dr Magdalena Budyn-Kulik

dr Aneta Michalska-Warias

dr Grzegorz Kozieł

dr Małgorzata Dumkiewicz

dr Anna Kalisz

dr Ewa Kruk

dr Damian Gil