Przewody doktorskie

Doktoraty

mgr Marcin Pączek

mgr Piotr Piskozub

mgr Paweł Szczęśniak

mgr Marek Woźnicki

 mgr Marcin Merkwa

mgr Katarzyna Szarek-Morajko