Formularz rejestracji na egzamin

Aby zgłosić swój udział w egzaminie, należy wypełnić poniższy formularz.

Zgłoszenie na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (18-19.11.)

Egzamin odbędzie się 18-19 listopada 2017 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października.

podstawowy (B1) - dla dorosłych
średni ogólny (B2) - dla dorosłych
zaawansowany (C1) - dla dorosłych
zaawansowany (C2) - dla dorosłych
podstawowy (B1) - dla dzieci i młodzieży
kobieta
mężczyzna
Nie
Tak - data i miejsce poprzedniego egzaminu

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców zgodnie ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z poźn. zm.).


Zapoznałem się z Regulaminem egzaminów certyfikatowych w CJKP UMCS i akceptuję go.