Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS organizuje kursy przygotowujące do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

UWAGA! Proponujemy intensywny kurs przygotowawczy przed najbliższą wiosenną sesją egzaminacyjną.  Dokładny termin zostanie ustalony po utworzeniu się grupy.

Kursy przygotowują do zdawania egzaminów na wszystkich oferowanych poziomach biegłości językowej: B1, B2, C1, C2.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, od lat pracującą z cudzoziemcami w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, osoby współtworzące system państwowych egzaminów certyfikatowych, egzaminatorów oraz autorów zadań certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Program kursu 

20 godz.

A – ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

4 godz.

B – ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

4 godz.

C – POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA

4 godz.

D – PISANIE

4 godz.

E – MÓWIENIE

4 godz.

 

Zgłoszenia drogą telefoniczną: 81 53 327 86, 81 537 54 25 lub mailową: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

Opłata za kurs: 600 zł.

Dla zainteresowanych osób możemy zorganizować KONSULTACJE językowe (dodatkowo płatne).

Kurs będzie się odbywał dla grupy minimum 8 osób, reprezentujących ten sam poziom biegłości językowej.

Godziny zajęć zostaną dostosowane do potrzeb zainteresowanych – od poniedziałku do piątku od godziny 16.00; możliwość nauki także w czasie weekendów.