Zintegrowany UMCS - rekrutacja do „INTER-PRO-UMCS”

Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do Zadania 14 „INTER-PRO-UMCS” - wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych na badania, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”.

We wsparciu mogą uczestniczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, które zgodnie ze swoim zakresem obowiązków wykonują lub mają wykonywać zadania w ramach pozyskiwania funduszy na badania i/lub budowania konsorcjów międzynarodowych i/lub zarządzania projektami międzynarodowymi oraz posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Program wsparcia w obszarze zadania INTER-PRO-UMCS obejmuje:

 • warsztaty z zarządzania projektami międzynarodowymi badawczymi oraz szkolenie z zakresu budowania konsorcjów projektowych:
  • warsztaty z zarządzania projektami międzynarodowymi badawczymi (24 h: 3 dni szkoleniowe po 8 h; 30 osób - grupy 2x15),
  • szkolenie z zakresu budowania konsorcjów projektowych (16 h: 2 dni szkoleniowe po 8 h; 30 osób - grupy 2x15).
 • wizyty studyjne w instytucjach naukowo-badawczych UE o wysokim stopniu absorpcji środków z programu Horyzont 2020 i innych programów KE (2 wizyty studyjne: grupy 2x15 osób).

Rekrutacja prowadzona będzie do 12.04.2019 r. 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w biurze projektu w Domu Studenckim "Ikar", ul. Czwartaków 15 pok. 11 (parter).

Pracownicy biorący udział w formie wsparcia w Zadaniu 14 wykluczeni są z możliwości udziału we wsparciu w Zadaniach: 11 - Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej UMCS, 12 – Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych UMCS i 13 – Wsparcie systemów informatycznych do zarządzania danymi w UMCS.

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Mirosław Kloc
  Data dodania
  29 marca 2019