Zespół ds. Promocji Umiędzynarodowienia Badań

W Instytucie Pedagogiki działa Zespół ds. Promocji Umiędzynarodowienia w składzie:

Dr hab. Barbara Bilewicz - Przewodnicząca
Dr hab. Beata Bednarczuk, prof. UMCS, Katedra Dydaktyki
Dr Magdalena Boczkowska, Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych
Dr Agnieszka Gabryś, Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych
Dr Marcin Cabak, Katedra Pedagogiki Kultury
Dr hab. Małgorzata Kuśpit, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Dr Katarzyna Korona, Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. UMCS, Katedra Pedagogiki Społecznej
Dr hab. Agnieszka Buczak, Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
Dr Dorota Chimicz, Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
Dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS, Katedra Teorii Wychowania
Dr hab. Krzysztof Stachyra, Katedra Wczesnej Edukacji
Dr hab Urszula Oszwa, prof UMCS, Katedra Dydaktyki