Zespół


Kierownik Akademickiego Centrum Mediacji

dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS

Kontakt:

andrzej.korybski@mail.umcs.pl

 

 

 

 

 


dr Paweł Kłos

Asystent na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Akademickie Centrum Mediacji, Katedra Teorii i Filozofii Prawa. W swojej pracy naukowej zajmuję się mediacją i logiką, w szczególności w aspekcie zadawania pytań i udzielania odpowiedzi jako problemu logicznego dla mediatorów. Praktykujący mediator, członek Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie, w latach 2013-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Lublinie, a obecnie jest członkiem zespołu problemowo - prawnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Zainteresowania: mediacje, komunikacja, psychologia społeczna, logika, relacje międzyludzkie wyjaśniane za pomocą koncepcji relacji środowiskowych.

 

Kontakt:

pawel.klos@mail.umcs.pl


dr Sławomir Pilipiec

Adiunkt pracujący na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UMCS, radca prawny w OIRP w Lublinie, mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, współpracujący z Centrum Mediacji przy KIRP w Warszawie oraz z Ośrodkiem Mediacyjnym Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo”.

Kontakt:

slawomir.pilipiec@mail.umcs.pl

 

 

 


dr Marzena Myślińska

Doktor nauk prawnych, radca prawny, mediator wpisany na listę stałych mediatorów sądowych Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie ( Wydział Prawa i Administracji), autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, z których znaczna część poświęcona została mediacji.

Kontakt:

marzena.myslinska@mail.umcs.pl

 

 


dr Agata Przylepa-Lewak

Adiunkt na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawa. Członek Akademickiego Centrum Mediacji, mediator sądowy wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, autorka publikacji naukowych z zakresu socjologii prawa i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Specjalność: mediacja cywilna, gospodarcza i rodzinna.

Kontakt:

agata.przylepa-lewak@mail.umcs.pl