Akademickie Centrum Mediacji

Akademickie Centrum Mediacji

Akademickie Centrum Mediacji (ACM) powstało w 2020 roku. Znajduje się w strukturze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i jest kontynuatorem Pracowni Mediacji, która działała w ramach Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UMCS. Naszą działalność, skoncentrowaną na popularyzacji oraz rozwoju instytucji prawnej mediacji, można opisać wyznaczając cztery kierunki działalności:  

1/ badawczy: w zakresie mediacji oraz innych form alternatywnego rozwiązywania konfliktów i sporów, w szczególności rozwiązywania konfliktów i sporów powstających we wspólnotach akademickich;

2/ dydaktyczny: zgodny z zakresem działalności badawczej i polegający na prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz innych wydziałów funkcjonujących w Uniwersytecie, a także na prowadzeniu studiów podyplomowych dotyczących mediacji i innych form alternatywnego rozwiązywania konfliktów i sporów;

3/ szkoleniowy: polegający na prowadzeniu certyfikowanych szkoleń mediatorów opartych na wiążących standardach europejskich i polskich w zakresie edukacji mediatorów;

4/ usługowy: polegający na prowadzeniu uczelnianej listy mediatorów oraz na świadczeniu usług mediacyjnych na rzecz Uniwersytetu i jego wspólnoty.