X Ogólnopolska Konferencja Naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej INNOWACJE W PRAKTYCE oraz Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Technologii „INNO WINGS”, która odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2023 roku w aulach Areny Lublin.

Organizatorami wydarzenia są Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz grupa naukowców reprezentujących jednostki badawcze, zarówno z Lublina, jak i całego kraju.

Głównym celem Konferencji jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i naukowców. Rezultatem udziału w wydarzeniu jest możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów ich możliwej współpracy.

„Innowacje w Praktyce” umożliwiają uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych. Jest to zatem dla Państwa doskonała okazja do zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w ogólnopolskim środowisku akademickim, a także przedyskutowania problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu.

Podczas wystawy „Inno Wings” zostaną nagrodzone następujące kategorie wynalazków i technologii:

 • wysokiej jakości żywność
 • społeczeństwo cyfrowe
 • technologie materiałowe
 • procesy produkcyjne i logistyczne
 • zielona ekonomia
 • zdrowe społeczeństwo

Koszt uczestnictwa w wydarzeniu:

 • słuchacz - bezpłatnie,
 • udział czynny -  pracownik naukowy/przedsiębiorca - 350 zł, student/doktorant – 200 zł.

Więcej informacji:

Termin zgłoszenia udziału w konferencji lub wystawie upływa 31 maja 2023 roku.

Koordynatorem wydarzenia z ramienia UMCS jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Kontakt:

mgr Agnieszka Flaga - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
- tel. (81) 537-55-40, e-mail: agnieszka.flaga@mail.umcs.pl

mgr Joanna Bartnik - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS - tel. (81) 537-55-40,
e-mail: joanna.bartnik@mail.umcs.pl

prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska - Wydział Chemii UMCS - tel. (81) 537 56 27, e-mail: agnieszka.nosal-wiercinska@mail.umcs.pl

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  9 maja 2023